2. adventní týden

středa po 2. adventní neděle, Pustějov, 13.12.2017, Iz 40,25-31 

Dnešní obraz přibližuje Boha jako všemocného tvůrce vesmíru, který v Izaiášově poezii dává naději: „kdo doufají v Boha, nabývá sil“... 

 

čtvrtek po 2. adventní neděle, Kujavy, 14.12.2017, Iz 41,13-20 

I v dnešní době, podobně jako v Izaiášově, potřebujeme slyšet povzbuzení, abychom se „nebáli“, protože Bůh je s námi... 

 

pátek po 2. adventní neděle, H.Životice 15.12.2016, Iz 4817-19 

Prorok, který zvěstoval vysvobození z babylonského otroctví, se obrací na lid s úpěnlivou prosbou, aby se poučil z dřívější zkušenosti předků, kteří nenaslouchali Božímu slovu... 

 

sobota po 2. adventní neděle, Pustějov, 16.12.2016, Sir 48,1-11 

Tradice, podle prvního čtení ve světle adventního očekávání, vidí v Janu Křtiteli Eliáše. Upozorňuje i nás, abychom hledali stálé Boží znamení a obraceli se k němu...