2. vánoční týden

středa po 2. vánoční neděly, Pustějov, 3.1.2018, 

1 Jn 2,29-3,6 Když se Ježíš stal člověkem, projevila se „velká Boží láska“ , protože Bůh se stal člověkem, abychom se my stali „dětmi Božími“... 

 

Zjevení Páně, Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2018 

Když přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král?" - Souřadnice času a místa jsou dány, ale jsou málo platné, jestliže se lidé ve svém srdci tak nezeptají... - I my máme "souřadnice", které vedou ke Kristu, ale jestliže se nezeptáme: "Kde je?", zůstaneme jako velekněží a učitelé Zákona z lidu. Jejich mysl sice ví o Bohu, ale jejich srdce se nevydalo na cestu za ním... „Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém.“ - Mudrci neměli v úmyslu vzbudit rozruch, ale přesto... každé autentické hledání Boha nevyhnutelně rozruší ty, kteří by ho nejraději zlikvidovali (jako Herodes), nebo o něj nejeví zájem (jako celý Jeruzalém)... - Kdo však hledá doopravdy proto, aby se mu přišel poklonit, zakusí to, co mudrci, kteří se "zaradovali nevýslovnou radostí"... Ten, kdo padne na zem a otevře své pokladnice novorozenému Králi a dovolí mu, aby je on spravoval, protože sám už nemůže kráčet stejnou cestou jako doposud, „vrátí se jinou cestou...“ --- Jak my můžeme hledat Boha? Dívat se kolem sebe a žasnout nad krásou přírody, vesmíru i moudrostí Stvořitele... Mít v srdci touhu udělat něco krásného; být dobrým Božím dítětem... Cvičit se v poslušnosti, trpělivosti a vytrvalosti, když od nás Pán Bůh něco chce... Jen ten, kdo má pokoru, ve které uznává, že se vždy může něco nového dozvědět; a kdo má opravdovou odvahu vydat se na cestu hledání Boha - jen ten je nositelem Božího království...