5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 1.5.2018, Sk 14,19-28 

Pavel s vděčností a k Boží chvále završuje svoji první misijní cestu; a vydává o působení Boží milosti svědectví... 

 

středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 2.5.2018, Sk 15,1-6 

První apoštolská cesta jasně ukázala, kde je budoucnost církve, tedy v širokých prostorách pohanského světa. Petr, jako autorita církve, je však v komunitě ze židokřesťanů a tam se řeší i všechny důležité otázky... 

 

čtvrtek po 5. neděli velikonoční, Kujavy, 3.5.2018, Sk 15,7-21 

Příkazy a zákazy jsou proto, aby nás neomezovaly, ale chránily, tedy pro dobro všech. I apoštoly rozhodli pro dobro celé církve... 

 

pátek po 5. neděli velikonoční, Hl.Životice, 4.5.2018, Sk 15,22-31 

Po apoštolském sněmu v Jeruzalémě byl zaslán novým církevním společenstvím dekret, podle kterého z rozhodnutí DS a apoštolského kolegia, pohané nemají být podřízeni Mojžíšovému zákonu, pouze Kristu... 

 

sobota po 5. neděli velikonoční (+ sv.Florián) Pustějov, 5.5.2018, Sk 16,1-10 

    K Pavlovi a Sílasovi se připojuje Timotej. Pavel vedený DS zahajuje svoji druhou velkolepou misijní cestu, aby téměř po celé tehdejší římské říší hlásal Krista... 

    Z božího slova (jak z prvního čtení, tak i z evangelia) zaznívá svým způsobem výzva k vytrvalosti a nebojácnosti, tedy abychom se nebáli těžkostí, protože ony nás mohou posílit. Platí to pro každého člověka (i pro hasiče :-), tedy na poli světském, tak i ve víře...