4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.12.2017 

2 Sam 7,1-16 Ž 89 Řím 16,25-27 Lk 1,26-38 

"Našla si milost u Boha" (Lk 1, 30). Všichni dobře víme, jaká výjimečná je Panna Maria. Vždyť si ji Bůh vyvolil k tomu, aby se stala matkou jeho Syna... - Ale to, že je Marie výjimečná, ještě neznamená, že kdokoli z nás je obyčejný. I ty jsi výjimečný. I ty jsi - jako ona - nalezl milost u Boha: nezaslouženou nebeskou milost. Bůh tě dokonce tak moc miluje, že „poslal svého Syna na svět - ne, aby tě odsoudil, ale aby tě spasil“ (srovnej Jan 3, 17). To je mimořádně výjimečné! Maria je plná "milosti" - ale to si i ty. Bůh tě naplnil svou milostí, aby ses i ty stal milostiplným jako Panna Maria. Ona však nebyla plná milosti proto, že se dokonale chovala nebo každému pomáhala. Maria se stala milostiplnou díky tomu, že se nechala formovat Boží milostí a kladně na ní odpověděla... - Boží milost v nás nám pomáhá, aby jsme byli nesobečtí a vlídní a velkodušní ke všem lidem, které potkáváme... Boží milost nám pomáhá odpustit jiným lidem a nelpět na našich zraněních. Boží milost nás však především stále více přetváří na jeho podobu. To udělala milost v Mariině životě a to dělá i v našem... Slova evangelia nevedou jen do minulosti, ale stejně vedou i do přítomnosti. Že ten skvělý Bůh, který posílá svého anděla k Panně Marii, který si ji vyvolil za Matku svého Syna, přichází ke mně a říká nějakým způsobem i mně slovo vyvolení, i když k jinému úkolu, než byl úkol Mariin. A na mně je, abych tomuto Bohu věřil podobně, jako mu věřila Maria. Protože ne jenom tehdy, ale i dnes se mají dít Boží věci skrze ty, kdo Bohu uvěřili...