29. týden v mezidobí

úterý po 28. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 23.10.2018, Ef 2,12-22 

Kristova vykupitelská smrt na kříži a zmrtvýchvstání přinesly spásu všem, kdo o ní stojí: tedy jak pohanům tak i židům. Křesťané už nemusí žít jen v pouhé nadějí, ale jistotě; a toto přesvědčení vede k svobodě a vděčnosti.... 

 

středa po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 24.10.2018, Ef 3,2-12 

V křesťanství bylo dáno poznání o tajemství spásy, že všichni (jak pohané tak i židé), všichni, kteří uvěří v Krista, mohou dosáhnout spásu, protože jsou dědici Božího zaslíbení... 

 

čtvrtek po 29. neděli v mezidobí, Kujavy, 24.10.2018, Ef 3,14-21 

Čtení by se dalo chápat jako modlitba o upevnění vnitřního člověka, což je prosbou o to, aby učení souznělo s osobním životem... 

 

pátek po 29. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 26.10.2018, Ef 4,1-6 

List Efezanům ukazuje věřícím na velikost křestního povolání; a pak jsou vyzváni žít způsobem hodným tohoto povolání... 

 

sobota po 29. neděli v mezidobí, Pustějov, 27.10.2018, Ef 4,7-16

 „Každému z nás byly uděleny duchovní dary...“. Všechny charismaty jsou dány pro dobro všech; a mají za cíl v jednotě budovat Kristovo tělo - církev...