31. týden v mezidobí

úterý po 31. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 6.11.2018, Flp 2,5-11 

Pavel cituje starokřesťanský hymnus k oslavě pokorného Krista, který se za naši spásu obětoval na kříži, ale který i slavně vstal z mrtvých; a tím ho Bůh povýšil na čestné místo po své pravici... 

 

středa po 31. neděli v mezidobí, Pustějov, 6.11.2018, Flp 2,12-18 

Pavel vyzývá nejen Filipany, ale i nás, abychom „s bázní pracovali na vlastní spáse“, abychom byli (ačkoli křtem už vlastně jsme!) „Boží děti bez poskvrny“... 

 

čtvrtek po 31. neděli v mezidobí, Kujavy, 6.11.2018, Flp 3,3-8 

Pavel splňoval všechny vnější i vnitřní předpoklady být „pravověrným“ židem. Sám však pochopil, že ve srovnání s Kristem to všechno ztrácí smysl... 

 

pátek po 31. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 9.11.2018, Flp 3,17-4,1 

Pavel vyzývá Filipany i nás, abychom „stáli pevně v Pánu“ (tedy konali podle jeho příkazů), protože „máme svou vlast v nebi“... 

 

sobota po 31. neděli v mezidobí, Pustějov, 10.11.2018, Flp 4,10-19 

Pavel je uchvácen Kristem a proto mu je za všechno vděčný: i za hlad i za hojnost... Děkuje také Filipanům, že mu pomáhali...