2018

MEZIDOBÍ (2018)

Krista Krále

Krista Krále B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.11.2018  Dan 7,13n Ž 93 Zjv 1,5-8 Jn 18,33-37  Ježíš nás naučil modlitbu „Otče náš“, kde prosíme: „přijď království tvé“ a dnes Ježíš před Pilátem potvrzuje, že „jeho království není z tohoto světa“... --- Ježíši, ptám se: Co jsi ty za...

33. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 18.11.2018  Dan 12,1-3 Ž 16 Žid 10,11-18 Mk 13,24-32  Myslím, že čím víc je člověk vzdálen od živé víry, tím silněji asi slyší v dnešním Božím slově především to děsivé: soužení, zatmění slunce, padání hvězd, zemětřesení,... - Křesťan...

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 11.11.2018  1 Kral 17,10-16 Ž 146 Žid 9,24-28 Mk 12,38-44  Výběr peněz na chrám byl u Židů běžnou záležitostí. I v diaspoře, tedy v cizině, vybírali Židé peníze na údržbu jeruzalémského chrámu. V tomto židovském stánku se nacházelo...

31. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 4.11.2018  5 M 6,2-6 Ž 18 Žid 7,23-28 Mk 12,28-34  Při pozorném poslechu dnešního Božího slova, můžeme mít před očima jakoby dva protiklady: ZÁKON a LÁSKA. Můžeme tedy vidět jakoby rozpor mezi prvním čtením a evangeliem. Mojžíš říká...

30. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí B (pouť H.Životice) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 28.10.2018  Jer 31,7-9 Ž 126 Žid 5,1-6 Mk 10,46-52  Po vyslechnutí dnešního evangelia jistě všichni cítíme, že jeho jádrem je onen zvláštní protiklad slepoty a vidění; vidění a nevidění. Abychom mohli hlouběji...

29. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 21.10.2018  Iz 53,10n Ž 33 Žid 4,14-16 Mk 10,35-45  Je dnešní evangelium o kariéristech? Ano, do jisté míry. Nebo o závistivcích, kteří nebyli dostatečně rychlí? Také by se to tak dalo říci. Možná nás ale toto evangelium uvádí ještě...

28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 14.10.2018  Mdr 7,7-11 Ž 90 Žid 4,12n Mk 10,17-30  První, co dnešní evangelium žádá, je správný, to znamená pravdivý a především pokorný pohled na Boha. "Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh" - říká Ježíš, a je tedy velikým otazníkem...

27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 7.10.2018  1 M 2,18-24 Ž 128 Žid 2,9-11 Mk 10,2-15  První kapitoly knihy Genesis nejsou dokumentárním záznamem, popisem toho, jak vznikal svět, nýbrž podobenstvím, obrazem, někde dokonce hymnickou básní... A my v tomto textu musíme...

26. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí B (sv. Michael), Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 30.9.2018, ( Mk 9,38-48 ), Jn 1,47-51  • Evangelium 26. neděle:  Ježíšova slova na konci dnešního evangelia jsou velmi vážná. Ježíš jistě nemá na mysli doslovnou amputaci končetin. Klíčovým slovem v Ježíšově řeči je...

25. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 23.9.2018  Mdr 2,12-20 Ž 54 Jak 3,16-4,3 Mk 9,30-37  Ježíš rád mluvil v podobenstvích, dnes však mluví zcela otevřeně. Učedníci potřebovali vědět, jak se budou události v blízké budoucnosti odvíjet. Doposud byli svědky neuvěřitelných...

Záznamy: 1 - 10 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 >>

týdny v mezidobí (2018)

12. týden

úterý po 12. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 26.6.2018, 2 Kr 19,9-36  V 7. století před n.l. podle řeckého dějepisce byl neúspěch asyrských vojsk přiřazen nakažlivé nemoci; ale podle Izaiáše, to bylo vyslyšení a potvrzení Ezechiášově modlitby...    středa po 12. neděli v...

11. týden v mezidobí

úterý po 11. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 19.6.2018, 1 Kr 21,17-29  Bůh potrestal chamtivého krále Achaza, ale protože se před Bohem pokořil a litoval svého jednání, nakonec mu trest zmírnil...    středa po 11. neděli v mezidobí, Pustějov, 20.6.2018  Elizeus dostává...

10. týden v mezidobí

úterý po 10. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 12.6.2018, 1 Kr 17,7-16  Bůh neprojevuje svoji pomoc jen Eliášovi, ale i pohanské vdově a jejímu synu. Ona, ačkoli pohanka, je příkladem víry, oproti nevíře izraelského národa...    středa po 10. neděli v mezidobí, Pustějov,...

9. týden v mezidobí

úterý po 9. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 5.6.2018, 2 Pt 3,12-18  Jako křesťané, kteří očekávají nová nebesa a novu zemi, máme být bez úhony, žít v pokoji a růst v milosti a poznání JK, kterému za všechno patří sláva...    středa po 9. neděli v mezidobí, Pustějov, 6.6.2018, 2...

8. týden v mezidobí

úterý po 8. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 29.2.2018, 1 Pt 1,10-16  Petr vyzývá ke svatosti, protože i Bůh je svatý; a povzbuzuje věřící v naději, že v Kristu se naplnily všechny přísliby spásy...    Boží Tělo B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 31.5.2018  Prožíváme slavnost...

7. týden v mezidobí

úterý po 7. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 22.2.2018, Jak 4,1-10  Jakubův list dává do protikladu lidské bytí a život v DS. DS bohatě obdarovává pokorného a toho, kdo o jeho dary stojí.    středa po 7. neděli v mezidobí, Pustějov, 23.2.2018, Jak 4,13-17  Náš život...

5. týden v mezidobí

úterý po 5. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 6.2.2018, 1 Kr 8,22-30  Ve své modlitbě Šalomoun žasně nad Božím jednáním. Vzývá ho, aby ten, který nemůže obsáhnout nebesa, přišel a přebýval v chrámě a žehnal svému lidu...    středa po 5. neděli v mezidobí, Pustějov, 7.2.2018, 1 Kr...

4. týden v mezidobí

úterý po 4. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 30.1.2018, 2 Sam 18,9-19,4  Absolon byl vůdce ozbrojeného povstání proti Davidovi. V Davidově lásce k synovi - buřiči se však zrcadlí kus velkorysé lásky Boha k člověku.    středa po 4. neděli v mezidobí, Pustějov, 31.1.2018, 2 Sam...

3. týden v mezidobí

úterý po 3. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 23.1.2018, 2 Sam 6,12-19  Je dobré, když David pred archou tancoval a chválil Boha, protože Bohu patří chvalozpěv celým naším bytím., tedy myšlenky , slova i skutky..    středa po 3. neděli v mezidobí, Pustějov, 24.1.2018, 2 Sam...

2. týden

úterý po 2. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 16.1.2018, 1Sam 16,1-13  Bůh si volí ne podle lidských měřítek, ale vidí do srdce, proto si vyvolil Davida. Z jeho rodu se po 1000 letech rodí Kristus, který je tím opravdovým „pomazaným“...    středa po 2. neděli v mezidobí,...

Záznamy: 21 - 30 ze 31
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

VELIKONOCE (2018)

slavnost seslání DS

DS, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 20.5.2018  Sk 2,1-11 Ž 104 Gal 5,16-25 Jn 15,26-16,15  Dokud nebyl, Jidáš zrazuje a Petr před umučením zapírá... Dokud nebyl, apoštoly utekli z Getsemanské zahrady... Dokud nebyl, dveře ze strachu byly zamčené... Dokud nebyl, apoštoly těžkopádně kráčeli...

7. velikonoční neděle

7. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.5.2018  Sk 1,15-26 Ž 103 1 Jn 4,11-16 Jn 17,11-19  * Dnešní evangelium nám zjevuje, že sám Ježíš se přimlouvá za nás; a to těsně před svým zatčením a pak následně ukřižováním... Budu citovat jednotlivé prosby této modlitby a společně...

6. velikonoční neděle

6. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.5.2018  Sk 10,25-48 Ž 98 1 Jn 4,7-10 Jn 15,9-17  Ústřední myšlenkou dnešního Božího slova je LÁSKA. - V prvním čtení jsme slyšeli: „...v každém národe je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné“. - Janův list nás vybízí:...

5. velikonoční neděle

5. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 28.4.2018  Sk 9,26-31 Ž 22 1 Jn 3,18-24 Jn 15,1-8  Dnes Pán Ježíš o sobě mluví jako o vinném kmeni a o Otci jako o vinaři. A o nás jako o vinných ratolestech... Je to krásné vyjádření velké otcovské lásky ke svým dětem. Bůh - Otec...

4. velikonoční neděle

4. velikonoční neděle Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 22.4.2018  Sk 4,8-12 Ž 118 1 Jn 3,1n Jn 10,11-18  Snad nejhorší označení, kterého se nám může dostat, je, že bychom byli označeni za „stádo ovládaných a ovladatelných ovcí“. Nemá však člověk tuto „ovcovitost“ v sobě hluboce zakódovánu?...

3. velikonoční neděle

3. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 15.4.2018  Sk 3,13-19 Ž 4 1 Jn 2,1-5 Lk 24,35-48  Co předcházelo dnešnímu evangelijnímu úryvku? - Stále jsme ve 24. kapitole, kde Lukáš líčí události neděle zmrtvýchvstání: nejdříve ženy přišly k hrobu a nenašly Ježíše; pak to utíkaly...

2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 8.4.2018 Sk 4,32-35 Ž 118 1 Jn 5,1-6 Jn 20,19-31  Předešlou neděli jsme uvažovali o tom, že učedníci, především jejich zástupci Petr a Jan, zmrtvýchvstalého Pána ještě neviděli a Písmu ještě nerozuměli... - Dnes vidíme apoštoly ve večeřadle....

1. velikonoční neděle

neděle Zmrtvýchvstání Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.4.2018, Jn 20,1-9  Marie Magdalská přišla k hrobu, ale kámen je odvalený a Ježíš uvnitř ne-ní. Je možná rozčílená, zmatená a nešťastná, protože si myslí, že ho někam od-nesli římští vojáci... Běží tedy tam, kde jsou ukrytí učedníci. Po...

Bílá sobota

Bílá sobota (vigilie) Hl.Životice 31.3.2018, Mk 16,1-7  Slavíme Kristovo zmrtvýchvstání. Dnešní liturgie je plná symbolů a v Božím slově jsme slyšeli dějiny spásy... - Kristus vstal z mrtvých, aleluja! Tady nejde jen o symboly, o přítomnost jen symbolickou; ale o živou a stále aktuální...

Velký pátek

Velký pátek Hl.Životice 30.3.2018  Dozněly pašije a my jistě cítíme, jakou dramatičnost a působivost mají všechny ty události i dnes, po dvou tisíciletích... Je zajímavé, že o diváky není nouze ani tehdy, ani teď. Pašije nezazněly jako informace, nýbrž jako pozvání: My nejsme jen diváci, ale...

1 | 2 >>

velikonoční období (2018)

7. velikonoční týden

úterý po 7. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 15.5.2018, Sk 20,17-27  Pavel završuje svoji cestu v Efesu a loučí se v předtuše blízké smrti. Ale i tato „poslední cesta“ je vedená DS a proto ji Pavel chce završit s radostí...    středa po 7. neděli velikonoční, Pustějov,...

6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 8.5.2018, Sk 16,22-34  Pavel osvobodil jednu ženu z démonské posedlosti, čím majiteli věštírny způsobil značnou ekonomickou ztrátu. Ten poštval proti Pavlovi lid, a tak se dostal do vězení. Ale i tu ohlašuje Krista a výsledkem bylo obrácení...

5. velikonoční týden

úterý po 5. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 1.5.2018, Sk 14,19-28  Pavel s vděčností a k Boží chvále završuje svoji první misijní cestu; a vydává o působení Boží milosti svědectví...    středa po 5. neděli velikonoční, Pustějov, 2.5.2018, Sk 15,1-6  První apoštolská...

4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 24.4.2018, Sk 11,19-26  Antiochie na Orontu byla třetím největším městem římské říše. Tady se nacházela první komunita židokřesťanů a také křesťanů z pohanství; tady se Barnabáš přidává k Šavlovi; a tady prvně nazvali věřících...

3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 17.4.2018, Sk 7,51-8,1  Mučedník Štěpán ve své řeči ukazuje Boží působení v dějinách Izraele a také ostře vyčítá jejich tvrdost srdce a neochotu uvěřit. To ho pak stálo život...    středa po 3. neděli velikonoční, Pustějov,...

2. velikonoční týden

Zvěstování Páně (přeložený svátek), Kujavy, H.životice, 9.4.2018,  Už v čase Mariina požehnaného stavu Bůh zavalil její srdce těžkým soužením. Josef, ještě než ji uvedl do svého domu, došel bolestné jistoty, že je v jiném stavu. A to ho mučilo: stál před otazníky, které nechápal; v...

oktáv

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 3.4.2018, Sk 2,36-41  V oslavním 33. žalmu jsme slyšeli: „země je plná Hospodinovy milosti“. Proč? Protože, Ježíš přemohl smrt a svým zmrtvýchvstáním nám daroval nový život...    středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 4.4.2018,...

PůST (2018)

Květná neděle

Květná neděle B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.3.2018, Mk 14,1-15,47  Dnešní bohoslužba má zvláštní atmosféru. Začali jsme slavným průvodem, který připomíná nadšené vítání Pána Ježíše v Jeruzalémě... Následně pašijemi se vžíváme do nejtěžších chvil Spasitelova života... Všimněme si však...

5. postní neděle

5. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 18.3.2018  Jer 31,31-34 Ž 51 Žid 5,7-9 Jn 12,20-33  Přiblížili jsme se Velikonocům. I texty dnešní liturgie již prozrazují blízkost velikonočního tajemství Kristovy výkupné smrti za naše hříchy: „Hle, blíží se dny (jak říká první čtení),...

4. postní neděle

4. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 11.3.2018  2 Krn 36,14-23 Ž 137 Ef 2,4-10 Jn 3,14-21  Společnost podléhá malomyslnosti, apatii, dokonce nenávisti. Mnozí lidé nejsou šťastní, naříkají na poměry, na vládu, drahotu, špatné mezilidské vztahy... I mezi námi křesťany je málo...

3. postní neděle

3. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 4.3.2018  2 M 20,1-17 Ž 19 1 Kor 1,22-25 Jn 2,13-25  „Byly blízko židovské velikonoce...“ - Ve Starém zákoně jsou velikonoce (pascha) svátkem Hospodinovým (viz Ex 12,21-28, Ex 12,40-50, Lv 23,5, Num 28,16 a Dt 16,1). O velikonocích mnozí...

2. postní neděle

2. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.2.2018  1 M 22,1-18 Ž 116 Řím 8,31-34 Mk 9,2-10  První čtení a evangelium by mohla spájet myšlenka: nelze prožít opravdovou radost v Božím světle bez předchozí temnoty... Abrahám dostává rozkaz, který odporuje veškerému dosavadnímu...

1. postní neděle

1. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy,  18.2.2018 1 M 9,8-15 Ž 25 1 Pt 3,18-22 Mk 1,12-15  Na první postní neděli se v každém ročním cyklu čte evangelium, že se Ježíš po svém křtu odebral na poušť. Avšak zatímco Matouš i Lukáš poctivě líčí, jak byl Ježíš na poušti pokoušen,...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

postní doba (2018)

svatý týden

úterý svatý týden, Kujavy,Hl.Životice 27.3.2018, Iz 49,1-6  Tak, jako prorok Izaiáš, i my všichni máme být v Kristu „světlem“, aby se spása rozšířila až do končín země...    středa svatý týden, Pustějov 28.3.2018, Iz 50,4-9  Izaiáš, tak jako i jiní proroci, se stává předobrazem...

5. postní týden

sv. Josef, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 19.3.2018, Mt 1,16-24  „Zjevil se mu ve snu anděl Páně...“ - Dá se říct, že sv. Josef, je muž velkých snů. - Tento muž na sebe bere Boží příslib a nese jej kupředu v tichosti a síle; pokračuje v něm, aby se naplnilo, co Bůh zamýšlí... Je to muž, který...

4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 13.3.2018, Ez 47,1-12  Bůh je zdrojem veškerého požehnání, a jen život s ním je podobný oživujícímu pramenu v poušti...    středa po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 14.3.2018, Iz 49,8-15  Bůh je milosrdný a svou lásku projevuje počas celých...

2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 27.2.2018, Iz 1,10-20  Prorok Izaiáš nás vyzývá, abychom odtsranili své špatné skutky a učili se dělat dobře, hledali spravedlnost a milosrdenství...    čtvrtek po 2. postní, Kujavy, 1.3.2018, Jer 17,5-10  Prorok Jeremiáš upozorňuje, že...

1. postní týden

úterý po 1. postní, Kujavy,Hl.Životice 20.2.2018, Iz 55,10n  Izaiáš porovnává déšť s Božím slovem. To nezabíjí ani neškodí, ale působí jen dobro a požehnání…    středa po 1. postní, Pustějov, 21.2.2018, Jon 3,1-10  Událost z Ninive ukazuje, že Bůh dělá první krok k člověku a...

Popeleční středa

popeleční středa, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 15.2.2018,  V prvním čtení jsme slyšeli silná slova, která říká Bůh ústy proroka Joela: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem“ (Joel2,12), a dále pokračuje „Roztrhněte svá srdce, ne pouze oděv.“ (Joel2, 13) - To je narážka na to, že Izraelité měli...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

VÁNOCE (2017-2018)

Křest Páně

Křest Páně Životice, Pustějov, Kujavy  7.1.2018 Iz 55,1-11 1 Jn 5,1-9 Mk 1,6-11  Kristův křest v Jordánu není jen historickým dokladem, je úžasnou skutečností. Bohočlověk se nechává křtít jako ostatní hříšníci, ale ne jen pro příklad a aby se naplnilo Písmo, anebo aby jiní neřekli.......

2. vánoční týden

středa po 2. vánoční neděly, Pustějov, 3.1.2018,  1 Jn 2,29-3,6 Když se Ježíš stal člověkem, projevila se „velká Boží láska“ , protože Bůh se stal člověkem, abychom se my stali „dětmi Božími“...    Zjevení Páně, Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2018  Když přišli do Jeruzaléma...

Matky Boží

Matky Boží Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.1.2018  4 M 6,22-27 Ž 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21  Dnes slavíme Marii jako Matku Boží. Tato slavnost těsně souvisí s ta-jemstvím vtělení Slova-Božího Syna, a určitým způsobem završuje týdenní sla-vení vánočního tajemství... Maria nebyla Matkou Slova...

sv. Rodiny

sv. Rodiny Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 31.12.2017  1M 15,1-6, 21,1-3 Ž 105 Ž 11,8-19 Lk 2,22-40  Svátku Svaté rodiny každoročně posloucháme, že Svatá Rodina je vzorem pro každou rodinu... - Událost z jeruzalémského chrámu, o níž píše Lukáš, není jen popisem, jak má fungovat správná...

26.12.

sv.Štěpán Hl.Životice 26.12.2017  Být svědkem evangelia je povinností každého křesťana. - Jak lze tento křestní úkol naplňovat? V celku nic složitého. Tento úkol vychází z přijetí radostné zvěsti o narození, smrti a vzkříšení Syna Božího a naplnění přikázání lásky... - Štěpán přijal tento...

Narození Páně

půlnočni, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.12.2017, Lk 2,1-14  Vítám vás všechny, ale především ty, kdo sem přicházejí méně často... Jistěže, i Vánoce mají svoji obvyklou formu a obsah. Nebylo by však zvlášní: kdybychom sem přišli podívat se na jesličky a byli bychom zklamáni, že místo Ježíše,...

Záznamy: 1 - 6 ze 6

ADVENT (2017-18)

4. adventní neděle

4. ADVENTNÍ NEDĚLE B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 24.12.2017  2 Sam 7,1-16 Ž 89 Řím 16,25-27 Lk 1,26-38  "Našla si milost u Boha" (Lk 1, 30). Všichni dobře víme, jaká výjimečná je Panna Maria. Vždyť si ji Bůh vyvolil k tomu, aby se stala matkou jeho Syna... - Ale to, že je Marie...

3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE (A) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.12.2017 Ústřední otázka dnešního evangelia je: "Jsi to ty?" Jan Křtitel chce vědět, jestli je Ježíš očekávaný Mesiáš. Janova otázka nás může překvapit, vždyť vyznívá jakoby měl pochybnosti; že Ježíš není ten, kterého on ohlašoval; kterému...

2. adventní neděle

2. ADVENTNÍ NEDĚLE B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 10.12.2017  Iz 40,1-11 Ž 85 2 Pt 3,8-14 Mk 1,1-8  Nedělní liturgie nás pravidelně dvakrát do roka zve na poušť – na první postní neděli a na druhou neděli adventní (ve všech třech cyklech). Zdá se tedy, že poušť je místem, kam Bůh rád zve...

1. adventní neděle

1. ADVENTNÍ NEDĚLE B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 3.12.2017  Iz 63,16-64,7 Ž 80 1 Kor 1,3-9 Mk 13,33-37  Několikrát zopakovaná výzva k bdělosti v tak krátkém evangelním úryvku nás nemůže necháte klidně spát. - Kdyby na nás podobně naléhal kdokoliv z blízkých, abychom s takovou bdělostí...

Záznamy: 1 - 4 ze 4

adventní období (2017-18)

3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 19.12.2017, Sof 3,1-13  Boží „běda“ vyslovené prorokem Sofoniášem hovoří o pokoře, a právě proto bude lid schopný nového začátku a přijat Boží požehnání...   středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 20.12.2017, Iz 7,10-14  Prorok Izaiáš...

2. adventní týden

středa po 2. adventní neděle, Pustějov, 13.12.2017, Iz 40,25-31  Dnešní obraz přibližuje Boha jako všemocného tvůrce vesmíru, který v Izaiášově poezii dává naději: „kdo doufají v Boha, nabývá sil“...    čtvrtek po 2. adventní neděle, Kujavy, 14.12.2017, Iz 41,13-20  I v dnešní...

1. adventní týden

úterý po 1. adventní neděle + sv, Mikuláš, Kujavy, H.Životice, 5.12.2017, Iz 11,1-10  O svatém Mikuláší je popsaných hodně legend. Nehledíc na to, které jsou pravdivé a které ne, sv. Mikuláš byl velkým člověkem. Byl mužem skromným a dobrého srdce. Mnoho dobra však vykonal potají. Později se...

Záznamy: 1 - 3 ze 3