25. týden v mezidobí

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 25.9.2018, Př 21,1-13 

Úryvek knihy Přísloví v kontrastech ukazuje co je a co není správné před Bohem. Kéž nám to pomáhá k správnému nasměrování k Bohu... 

 

středa po 25. neděli v mezidobí, Pustějov, 26.9.2018, Př 30,5-9 

Bohatství je také dar. Autor knihy Přísloví však radí raději „zlatou střední cestu“, abychom všechno užívali s rozumem a děkovali Bohu... 

 

čtvrtek po 24 neděli v mezidobí, Kujavy, 20.9.2018, Kaz 1,2-11 

Jako se v přírodě střídá teplo se zimou, noc se dnem; tak je tomu i v lidském životě. Všímá si to i kniha Kazatel, která nás upozorňuje na pomíjivost všeho, ale na druhé straně, nemá to vést k pesimismu... 

 

sv. Václav, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 28.9.2018 

Svět není jednoduchý, ani v době svatého Václava, a není jednoduchý ani teď. Jednoduchá je ale odpověď, co s tím má křesťan dělat: "...zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne" (Mt 16, 24), říká Ježíš. Zapři sebe, a ne ty druhé, zapři se a nepodlehni strachu, nenávisti nebo nadávkám. Vezmi svůj kříž, kříž svého času a neodhazuj je, neutíkej, následuj mne... Každé volby jsou novou příležitostí, jak se aktivně zapojit do dění ve společnosti. Bylo by sice jednoduché vidět na hlasovacím lístku napsáno "Václav Přemyslovec, 28 let, správce rodového panství a potenciální světec". Ale tak jednoduché to není. Jde spíš o to, abychom hledali, kdo z těch, které Pán poslal do našeho prostoru a času spolu s námi, skýtá alespoň zčásti naději, že bude naplňovat Ježíšova slova o sebezáporu, kříži a následování - i kdyby snad Krista osobně ještě neznal. Jde o to, komu umožníme, aby šel k Bohu cestou veřejné služby, po které šel i svatý Václav. Jde o to, abychom se této své drobné, ale nesmírně důležité spoluzodpovědnosti za svou zemi s výmluvami nezříkali, stejně jako se své odpovědnosti nezříkal ani kníže Václav... Prosme Pána, aby nám na přímluvu svatého Václava dopřál stejně jako jemu, abychom v tichu před Eucharistií poznávali, kudy jít hlukem světa. Ať na Václavovu přímluvu chrání naši zemi od zla nenávisti, arogance a vulgarity. Ať na jeho přímluvu dává nám i jiným křesťanům v této zemi světlo a sílu k sebezáporu, kříži a následování Krista ku prospěchu všech, kdo tady žijí...