3. adventní neděle

3. ADVENTNÍ NEDĚLE (A) Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.12.2017

Ústřední otázka dnešního evangelia je: "Jsi to ty?" Jan Křtitel chce vědět, jestli je Ježíš očekávaný Mesiáš. Janova otázka nás může překvapit, vždyť vyznívá jakoby měl pochybnosti; že Ježíš není ten, kterého on ohlašoval; kterému připravoval cestu… - Ježíš na ni odpovídá výčtem svých skutků. Z toho vidno, že Janovi nic nevyčítá; nekárá ho; spíše utvrzuje jeho víru, že vše co koná, je potvrzením a naplněním SZ… A zdá se, že Janovi jeho odpověď stačila, protože později položil svůj život za pravdu… - Spása znamená přijmout toho, který přichází tak, jak se zjevuje, a ne, jak bychom to chtěli my. Přijmout Ježíše takového, jaký je, bylo pro určité skupiny v Izraeli náročné. Vrcholila mesiášská očekávání. Převládala představa politického Mesiáše - krále, který svrhne nenáviděné Římany a nastolí na zemi Boží království… My v dnešní době můžeme být v podobné situaci. Může se stát, že máme své představy o Bohu, víře… Otázku Jana Křtitele "Jsi to ty?" si můžeme klást i my. Je to otázka, kterou si člověk klade, aby poznal svého Pána. Věřím, že každý z nás se setkal s Ježíšem a ví, kdo Ježíš je. U této otázky naše víra však nemůže zůstat. Měla by pokročit k otázce: "Co si přeješ, Pane?" Tato otázka vyžaduje víru v Ježíše a v jeho moc. Vyžaduje od nás časté spojení s Ním v modlitbě. Může to být třeba jen střelná modlitba… Modlitbou může být každý skutek, kterým člověk dává sám sebe, aby se zviditelnilo boží království. Modlitbou může být i to, když svůj čas a práci nabídneme Pánu a poprosíme ho, aby nám žehnal; žehnal všem s kým se potkáme; aby byl ve všem oslaven Pán…. Případně, když je to něco nepříjemného, tak to můžeme za někoho obětovat… Poselství dnešní neděle může být radostné přijetí Krista, že on je ten slíbený mesiáš; že on je ten, kdo nám pomáhá, miluje nás, odpouští nám a který chce s námi prožívat věčné společenství….