34. týden v mezidobí

úterý po 34. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 27.11.2018, Zjv 14,14-20 

Apokalyptické vize nás nechtějí strašit, ale spíše upozornit na pomíjivost času, vždyť ani žně a vinobraní nás neděsí, jen prostě přišel čas zběru... 

 

středa po 34. neděli v mezidobí, Pustějov, 28.11.2018, Zjv 15,1-4 

Ti, kdo uvěří v záchrannou moc Beránka - JK, a s Boží pomocí zvítězí nad Pokušitelem a neodpadnou od víry; jen ti mohou být věčně s Kristem a zpívat oslavné hymny... 

 

čtvrtek po 34. neděli v mezidobí, Kujavy, 29.11.2018, Zjv 18,1-23 

Janovo vidění zániku velkého města nám napovídá, že hřích bude zničen, vždyť „Boží soudy jsou pravdivé a spravedlivé“ a proto Bohu patří: „vítězství, sláva a moc“.... 

 

pátek po 34. neděli v mezidobí (sv.Ondřej), Hl.Životice, 30.11.2018, Zjv 20,1-11 

Každý musíme stanout před božím soudem, a co bude zapsáno v knize života určí, jestli jsme hodní věčného přebývání ve společenství oslavené církve... 

 

sobota po 34. neděli v mezidobí, Pustějov, 1.12.2018, Zjv 22,1-7

Obraz nového Jeruzaléma je symbolicky zobrazen jako kdysi ztracený ráj: řeka života a strom života. V této nové věčnosti už budeme patřit na Boha tváří v tvář...