2. postní neděle

2. postní neděle B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.2.2018 

1 M 22,1-18 Ž 116 Řím 8,31-34 Mk 9,2-10 

První čtení a evangelium by mohla spájet myšlenka: nelze prožít opravdovou radost v Božím světle bez předchozí temnoty... Abrahám dostává rozkaz, který odporuje veškerému dosavadnímu vývoji jeho života: Má přinést Hospodinu lidskou oběť (což později bylo zákázano), a to svého vlastního syna, toho syna, o kterém se Bůh Abrahámovi zavázal, že z něj vzejde veliký národ... - Abrahám prošel temnotou své víry, v jejímž vyvrcholení se skutečně vzdal svého syna, protože (ačkoli ho nepřestal milovat) přestal být na něm závislý, tedy ho skutečně obětoval... Jak s tím souvisí evangelijní zpráva o proměnění Páně? U všech synoptiků Ježíšovu proměnění na hoře předchází situace, kdy Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že musí trpět a zemřít (viz Mk 8,31) a zdůrazňuje, že cesta těch, kteří ho chtějí následovat, nemůže být jiná než cesta kříže (viz Mk 8,34nn)... - I učedníci procházejí temnotou víry - šest dní předtím, než je Ježíš vzal na horu, jim vyjevil předpověď o své popravě a vzkříšení v Jeruzalémě, kterou však učedníci nepochopili... A Ježíš vyvedl Petra, Jakuba a Jana na horu, na místo své osobní modlitby - pozval je do intimního, skrytého okamžiku svého života, a byl před nimi proměněn. Dal jim dar nového pohledu, dar vidět věci tak, jak skutečně jsou. Jako by poodhrnul oponu a oni poprvé uviděli svého Pána naprosto nově - totiž ve světle jeho slávy... Ježíš je uvedl předtím do temnoty; zbořil jim jejich představy, aby jim dal schopnost správně vidět - a v té chvíli ho na moment opravdu poznali. Tak, jak ho později uviděli a poznávali i po jeho vzkříšení... Jen zkušenost Kristovy oblažující přítomnosti je jiskrou, která v jejich srdcích spouští odhodlání vykročit za ním kamkoliv – později i na cestu kříže... Liturgie, která nás o minulé neděli pozvala na poušť, dnes upřesňuje, že tato poušť je vlastně fascinujícím časem intimity s Kristem. - Jak reagujeme na jeho každodenní malá pozvání, abychom vystoupili na vysokou horu a byli tam jen s ním? --- Prosme dnes o dar vidět proměněného Ježíše a zůstávat s ním... Prosme o dar, vidět život v Božím světle, i když tomu nebudeme rozumět; i když budeme muset nejdříve projít temnotou víry a opustit mnohé své představy...