26.12.

sv.Štěpán Hl.Životice 26.12.2017 

Být svědkem evangelia je povinností každého křesťana. - Jak lze tento křestní úkol naplňovat? V celku nic složitého. Tento úkol vychází z přijetí radostné zvěsti o narození, smrti a vzkříšení Syna Božího a naplnění přikázání lásky... - Štěpán přijal tento úkol. Plnil to, co mu jeho úřad jáhna přikazoval, pečoval o bližního s láskou a porozuměním. A když musel podstoupit mučednickou smrt, ani v tomto okamžiku nezatrpkl a prosí za své trýznitele: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." Jak máme tedy my žít a následovat Krista? - V prvé řadě se nebát přihlásit se ke své křesťanské víře. Svět námi sice pohrdá, protože si myslí, že člověk je všemocný, že může cokoliv. Stačí se jen podívat, jak společnost zahazuje ideály desatera, jak zneužívá dary přírody, jak nakládá s vědeckými poznatky i pokrokem. Nevyužívá je k dobru celé společnosti... - Ale když se my křesťané budeme ukrývat, nebudeme věrohodní. Svět nám nebude věřit, že jsme ti, kdo následují Krista... Nebojme se, protože Pán je s námi. Vede nás, posílí nás a dá, pokud to bude zapotřebí, i potřebnou výřečnost a sílu k odpuštění...