5. postní týden

sv. Josef, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 19.3.2018, Mt 1,16-24 

„Zjevil se mu ve snu anděl Páně...“ - Dá se říct, že sv. Josef, je muž velkých snů. - Tento muž na sebe bere Boží příslib a nese jej kupředu v tichosti a síle; pokračuje v něm, aby se naplnilo, co Bůh zamýšlí... Je to muž, který nemluví, avšak poslouchá. Je laskavý a věrný... Je to muž, který zaručuje stálost Božího království; Boží otcovství a naše synovství Božích dětí... Dnes bych ho chtěl požádat, aby dal nám všem schopnost snít, protože když sníme o velikých a krásných věcech, přibližujeme se k Božímu snu, k tomu, co Bůh všem připravil... Ať dává mladým lidem schopnost snít, riskovat a podstupovat náročné úkoly, ke kterým jich Bůh volá. Ať nás učí spravedlivosti, svatosti a věrnosti, která je schopna chránit život vlastní i cizí... 

 

čtvrtek po 5. postní, Kujavy, 22.3.2018, 1 M 17,3-9 

Protože Abrahám Bohu věřil, Bůh s ním uzavřel smlouvu, že bude žehnat jeho potomstvu... 

 

pátek po 5. postní, Hl. Životice, 23.3.2018, Jer 20,10-13 

Ačkoli Jeremiáš je spolu se svým lidem v zajetí a trpí, předci svoji důvěru vkládá v Boha, a ptoro může zpívat chválozpěv... 

 

sobota po 5. postní, Pustějov, 24.3.2018, Ez 37,21-28 

Ezechiel hovoří o znovusjednocení božího lidu; o tom, že pak Bůh bude uprostřed tohoto lidu, aby mu žehnal... K této vizi věčného Božího království máme všichni směřovat...