oktáv

úterý po 1. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 3.4.2018, Sk 2,36-41 

V oslavním 33. žalmu jsme slyšeli: „země je plná Hospodinovy milosti“. Proč? Protože, Ježíš přemohl smrt a svým zmrtvýchvstáním nám daroval nový život... 

 

středa po 1 neděli velikonoční, Pustějov, 4.4.2018, Sk 3,1-10 

První čtení nás povzbuzuje, že modlitba jde ruka v ruce s dobrými skutky a tak otvírá cestu k chvále... 

 

čtvrtek po 1. neděli velikonoční, Kujavy, 5.4.2018, Sk 3,11-26 

Jádrem prvního čtení je jednoduchá zvěst o Ježíšově smrti a vzkříšení, zasazena do kontextu celého Písma. Pokud Krista vpustíme do svého srdce, uvidíme větší zázraky jak uzdravení chromého... 

 

pátek po 1. neděli velikonoční, H.Životice, 6.4.2018, Sk 4,1-12 

Apoštolové i v tíživé situaci, před velradou, v síle DS hlásají Krista, který za nás zemřel a vstal...., neboť jen „v němž můžeme dojít spásy“. 

 

sobota po 1. neděli velikonoční, Pustějov, 7.4.2018, Sk 4,13-21 

Příběh apoštolů před velradou je povzbuzením, že pokud člověk chválí Boha, mocnosti zla nemají šanci...