3. velikonoční týden

úterý po 3. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 17.4.2018, Sk 7,51-8,1 

Mučedník Štěpán ve své řeči ukazuje Boží působení v dějinách Izraele a také ostře vyčítá jejich tvrdost srdce a neochotu uvěřit. To ho pak stálo život... 

 

středa po 3. neděli velikonoční, Pustějov, 18.4.2018, Sk 8,1-8 

Po Štěpánově mučednické smrti se apoštoly rozprchli po šírém okolí. Filip úspěšně hlásá Boží zvěst v Samařsku. Bůh dokáže i zlo proměnit v dobro. 

 

čtvrtek po 3. neděli velikonoční, Kujavy, 19.4.2018, Sk 8,24-40 

Filip úspěšně hlásá Boží zvěst v Samařsku. Bůh ho nesměřuje do Egypta, kde potkává Etiopana a po vysvětlení Písma ho na jeho žádost křtí. Tak se Boží slovo šíří dál... 

 

pátek po 3. neděli velikonoční, H.Životice, 20.4.2018, Sk 9,1-20 

Vzkříšený Kristus se setkává se Šavlem uprostřed jeho pronásledování. Tato hluboká zkušenost ho mění až natolik, že Šavel uvěří v Krista a z pronásledovatele se stává misionář... 

 

sobota po 3. neděli velikonoční, Pustějov, 21.4.2018, Sk 9,31-42 

Petr, jako hlava církve navštěvuje Filipem založená společenství a utvrzuje všechny ve víře v zmrtvýchvstalého Krista, a díky zázrakům i mnoho nových lidí přijímá víru...