4. postní týden

úterý po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 13.3.2018, Ez 47,1-12 

Bůh je zdrojem veškerého požehnání, a jen život s ním je podobný oživujícímu pramenu v poušti... 

 

středa po 4. postní, Kujavy,Hl.Životice 14.3.2018, Iz 49,8-15 

Bůh je milosrdný a svou lásku projevuje počas celých dejin spásy. Cítili to i Izraelité v babylonském zajetí, kde jim Bůh ústy proroka Izaiáše slibuje návrat do vlasti... 

 

čtvrtek po 4. postní, Kujavy, 15.3.2018, 2 M 32,7-14 

Ačkoli nad lidem, který se odvrátil od Boha, by měla vítězit jeho spravedlnost - tudíž trest; přesto všechno Bůh jedná milosrdně, a to jen proto, že Mojžíš se za lid přimlouvá... 

 

pátek po 4. postní, Hl. Životice, 16.3.2018, Mdr 2,1-22 

Ačkoli autor prvního čtení myslí na pronásledování pro víru jakéhokoli člověka; jako proroctví ho však můžeme číst v kontextu utrpení a smrti Krista... 

 

sobota po 4. postní, Pustějov, 17.3.2018, Jer 11,18-20 

Jeremiáš, svým utrpením jako prorok, je určitým předobrazem trpícího Krista...