27. týden v mezidobí

úterý po 27. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 9.10.2018, Gal 1,13-24 

Pavlovo obrácení u Damašku vylíčeno v Skutcích apoštolských je doplněno jeho vlastní autobiografií v dnešním čtení. Tak jako Pavel, i každý z nás je povolán být křesťanem a tedy i misionářem ohlašujícím radostnou zvěst evangelia... 

 

středa po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 10.10.2018, Gal 2,1-14 

Pavel si byl jistý Božím původem evangelia, které obětavě hlásal. Přesto nechtěl být hlasatelem vlastních idejí, proto si to nechal schválit „sloupy církve“... 

 

čtvrtek po 27 neděli v mezidobí, Kujavy, 11.10.2018, gal 3,1-5 

Pavel staví před oči Galaťanů ukřižovaného Krista, který nás svojí poslušností a láskou vykoupil; oproti tradičným židovským předpisům Zákona, které nám spásu nemohou zaručit... 

 

pátek po 27. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 12.10.2018, Gal 3,7-14 

Nikdo nemůže být před Bohem spravedlivý plněním Zákona, protože splnit všechny jeho požadavky není v lidských silách. Skrze Krista se však otevírá jiná cesta k Bohu; a to cesta víry... 

 

sobota po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 13.10.2018, Gal 3,22-29 

Mojžišův zákon pohrdal ostatními nežidy; kým víra v Krista nás otvírá pro jednotu, neboť Kristus spasil všechny; a čím jsme blíž ke Kristu, jsme i blíž vzájemně....