2. velikonoční týden

Zvěstování Páně (přeložený svátek), Kujavy, H.životice, 9.4.2018, 

Už v čase Mariina požehnaného stavu Bůh zavalil její srdce těžkým soužením. Josef, ještě než ji uvedl do svého domu, došel bolestné jistoty, že je v jiném stavu. A to ho mučilo: stál před otazníky, které nechápal; v pochybnostech, které nedovedl luštit. Neměl tušení o zázraku, který se udál při zvěstování a Maria mlčela. Jak by také mohla mluvit? Sama z toho byla „celá pryč“... Což nebylo celé ono poselství nad všechno lidské chápání? Možná se to i vám už stalo: že člověk má pocit, jakoby ho Pán Bůh opustil... Pochybnosti víry, možná výčitky svědomí... Výsměch jiných jakoby chtěl udusit poslední naději, jíž se držíme... - V takových okamžicích kéž vyvstane před vámi obraz Panny Marie, té, která jako nikdo jiný procházela zkouškami víry, aby nakonec dosáhla blaženosti jako nikdo jiný... Panna Maria by se nikdy nestala tou, kterou dnes s obdivem uctíváme, kdyby ji Bůh tak často nevystavil zkouškám víry. Ona však v nich obstála pokorou a poslušností... 

 

středa po 2 neděli velikonoční, Pustějov, 11.4.2018, Sk 5,17-26 

Zákaz učit si Petr a Jan nevzali k srdci, ba naopak: o to horlivěji hlásají Boží slovo a vydávají svědectví svým životem... 

 

čtvrtek po 2. neděli velikonoční, Kujavy, 12.4.2018, Sk 5,27-33 

Petr i Jan při výslechu se odvolávají na Boží autoritu a skrze „klasické“ vyznání víry v Ukřižovaného a Vzkříšeného ukazují, že Bůh promluvil skrze události dostatečně jasně... 

 

pátek po 2. neděli velikonoční, H.Životice, 13.4.2018, Sk 5,34-42 

Autorovi Skutků apoštolských jde o tom, aby vykreslil obraz ochoty trpět pro Boží jméno a to v spojení se svědectvím o Kristu... 

 

sobota po 2. neděli velikonoční, Pustějov, 14.4.2018, Sk 6,1-10 

Církev je velké a mnohotvárné společenství a proto je dobré, když se každý přidá podle svým možností a schopností...