28. týden v mezidobí

sv. Hedvika, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 16.10.2018, Sir 26,1-21 

To, co jsme slyšeli v prvním čtení, zajisté platí i o sv. Hedvice. Svatou se stala za ctnosti ženy, matky a pak i jako řeholnice vynikala láskou a dobročinností. Měla dobrý vliv na sv. Anežku Českou a sv. Alžbětu Uhorskou... 

 

středa po 28. neděli v mezidobí, Pustějov, 17.10.2018, Gal 5,18-25 

Každý křesťan je povolán, aby se nechal „vést DS“; s jeho pomocí je pak schopen přinášet „ovoce dobrých skutků“, abychom jednou přebývali ve společenství svatých... 

 

čtvrtek po 28 neděli v mezidobí (sv.Lukáš), Kujavy, 18.10.2018, Ef 1,1-10 

Nádherný oslavný raněkřesťanský hymnus na vykoupení bude završen věčnou blažeností v nebi.Hymnus je zároveň dobropřáním a svoláváním požehnání na celou kominitu.... 

 

pátek po 28. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 19.10.2018, Ef 1,11-14 

Židy i pohany sjednocuje radostná zvěst evangelia o Boží spáse, která se má završit v nebi. Všichni jsme povolaní k chvále Boží a prožívat s ním věčnou blaženost.... 

 

sobota po 28. neděli v mezidobí, Pustějov, 20.10.2018, Ef 1,15-23 Hlavou universální církve je Kristus, který nás sjednocuje. Autor listu Efesanům děkuje komunitě věřících za víru, lásku a správné poznání...