Krista Krále

Krista Krále B Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 25.11.2018 

Dan 7,13n Ž 93 Zjv 1,5-8 Jn 18,33-37 

Ježíš nás naučil modlitbu „Otče náš“, kde prosíme: „přijď království tvé“ a dnes Ježíš před Pilátem potvrzuje, že „jeho království není z tohoto světa“... --- Ježíši, ptám se: Co jsi ty za krále? Kde je tvé království? - „Můj národ se mě zřekl - ale v mém království je dost místa pro všechny národy. Můj královský purpurový šat je zbarven mou krví. Nemám na rukou prsteny s královskou pečetí - ale nesu na nich své rány. Moje koruna mě zraňuje; mým žezlem je rákosová třtina - snad nalomená, ale já ji nedolomím. Můj trůn je dřevěný a připomíná šibenici - ale vládnu z něj celému světu. Mé království nemá hraniční kameny - ale kamkoli půjdeš, je ti nablízku. V mém království se nevybírají daně - já už jsem je za tebe zaplatil svou krví. Mé království nedrží síla zbraní - ale dětská bezbrannost. Mé království neoplývá zlatem - je však bohaté chudobou, tedy odkázaností na Boha. V mém království nejsou lázně s léčivými prameny - ale tryská v něm pramen vody života. Někteří vládcové neznají bídu svých občanů - ale já ji nesu spolu s nimi. Někteří vládcové žijí v přepychu - ale já jsem přišel na svět ve chlévě; zemřel na popravišti za městem; a našel poslední útočiště v cizím hrobě. Někteří vládcové se obklopují elitou - ale já jsem nastoupil svou královskou vládu mezi dvěma zločinci. Někteří vládcové žijí na úkor druhých lidí - ale já za druhé dávám dobrovolně a z lásky svůj život. Někteří vládcové rozdávají protekční vznešené tituly - ale já jsem ze všech svých lidí vytvořil „vyvolený rod, královské kněžstvo a svatý národ“. Někteří vládcové se bojí o svou moc - já ji však odevzdal Otci. Někteří vládcové snadno zapomenou na ty, kterým za leccos vděčí - já nikdy nezapomenu na ty, kdo za cokoli vděčí mně: I když o mě nestojí, já stojím o ně. I když na mě nepamatují, já je mám na paměti. I když se ke mně neznají, já je znám lépe než oni sami sebe...“ --- Kristus před Pilátem vyznal, že jeho království není z tohoto světa. Tím nám Ježíš sděluje dvě podstatné věci: Zaprvé to, že jeho království je jiné. Není odtud, neřídí se zvyklostmi a pravidly tohoto světa. To druhé, je, že jeho království není odsud, tedy není zde. Existuje, ale není to tento svět... Co bychom ještě potřebovali víc vědět, abychom uznali ve svém srdci Ježíše jako svého Krále? - On je Král, který nevyhledává poroučení, příkazy a tresty. On je Král, který se nejprve zajímá o každého z nás, záleží mu na nás, a nepotřebuje, abychom mu sloužili. On jen čeká na odpověď na svou lásku - naší láskou. My neumíme milovat jako on. Ale můžeme se o to snažit. A on tu snahu znásobí! Odmění a posílí. Je úžasné, že nemáme krále z tohoto světa. Máme Krále mocného a nesmrtelného. Plného světla, krásy a dobra... Proto můžeme prosit: „přijď království tvé“, abychom byli ve věčné blaženosti spolu s ním a se všemi, kdo to pochopí...