Zjevení Páně

  • úterý po 2. neděli po narození (3.ledna), Kujavy, Hl.Životice 3.1.2017, 1 Jn 2,29-3,6 

Jan nás zve do úžasného Božího společenství; k naději, která se stává realitou – a to, když do hloubky prožijeme, že jsme Boží děti... 

 

  • středa po 2. neděli po narození (4.ledna), Pustějov 4.1.2017, 1 Jn 3,7-10 

Dnešní čtení je pokračováním včerejšího, kdy nás Jan pozval do úžasného Božího společenství, protože jsme Boží děti, tedy když žijeme podle příkladu Krista a láskou k bližním... 

 

  • Zjevení Páně, Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 6.1.2017 Iz 60,1-6 Ž 72 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 

Dnes slavíme Boží zjevení. - Ale nešlo by to nějak jinak, aby se Bůh zjevil světu srozumitelně, aby bylo všem jasné, o jak velkou událost jde? - Od starokřesťanských dob byly náplní tohoto svátku tři události: zjevení se Krista jako krále pohanům z východních zemí; Ježíšův křest v Jordánu; a proměnění vody ve víno v Káně... – V evangeliu dnes slyšíme o královských darech: zlato, kadidlo, myrha, ale přesto Boží zjevení se děje pouze v bezvýznamném Betlémě; v chudém příbytku; u malého dítěte a dvou obyčejných chudých lidí... - Jak se Bůh zjevuje?. - Na Boží slávě se nic nemění, jestli ji poznává jeden člověk nebo sedm miliard lidí najednou. Ale člověk jí může být zasažen nebo osloven jen jakožto osoba, ne jako dav... Celé Písmo mluví o tom, že Bůh jde od člověka k člověku, od jednoho lidského srdce k druhému. Lidské srdce, lidský život, lidská víra a poslušnost, to jsou zřejmě prostory, do nichž Bůh vstupuje... Betlémská hvězda svítí na obloze, ale vede jen ty, kteří se Bohu otevřeli. Nevíme, kolik těch mudrců bylo a jaké byly jejich osudy dále. Víme ale, že se Bůh neustále zjevuje a stará se o lidstvo. Že dal Izraeli Mojžíše, Zákon, proroky, že tisíc let připravoval půdu pro příchod Mesiáše, ale bylo pak na jednotlivých lidech, jestli Mesiáše přijmou. Herodes a znalci Písma v Jeruzalémě a po nich mnozí jiní až podnes neuspěli. Nebylo jim nic platné to, co znali, když jejich rozum i srdce zůstaly zatvrzelými... A Bůh se stará i o pohany. Dal jim možnost, aby v tom, v čem byli doma, tedy ve zkoumání hvězd, poznali totéž, co mohli poznat vzdělaní Židé z Písma: že jde o Mesiáše, Krále, Božího zachránce. A tito pohané vzali Boží nabídku vážně. Uvedli ji v život a nechali se vést hvězdou, tedy Božím znamením... Od té doby dává Bůh svá Písma i své "hvězdy" lidem do srdce. A někteří se zachovají jako Herodes, jiní jako znalci Zákona a někteří jako pohanští mudrcové, kteří užili svého vědění tím nejlepším způsobem: k osobnímu setkání s Bohem... – Je na nás, ke které skupině se přidáme my...