Zjevení Páně

Zjevení Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 6.1.2015
Iz 60,1-6 Ž 72 Ef 3,2-6 Mt 2,1-12
Když něco srovnáváme, použijeme slovo „kontrast“. Chceme nim vyjádřit něco zcela odlišné, opačné nebo protikladné. - S kontrastem se setkáváme i v Matoušově vyprávění, které jsme si vyslechli v dnešní svátek. Ve vztahu k Ježíši postavil proti sobě na jedné straně Mudrce z východu; a na straně druhé Heroda a občany Jeruzaléma… 
Mudrci z východu jako reprezentanti pohanských národů, byli Bohem vyzváni, aby šli hledat místo narození židovského krále. Aby jim Bůh pomohl v tomto poslání, použil způsob, který byl blízký jejich mentalitě a zájmům - znak hvězdy. Nakonec přicházejí do Betléma a v krajní chudobě našli krále Židů. Kleknou před nim na kolena a dávají mu, jak svému Králi a Spasiteli, sebe a své dary...
Zcela jinak se chovají Židé, reprezentovaní občany Jeruzaléma. Očekávaný Mesiáš, po kterém toužili celé židovské dějiny je na světě, ale na místo radosti budí v národě nenávist a lhostejnost. Herodes hledá způsob, jak ho zabít. Odmítá ho město Jeruzalém a zvlášť představitelé tehdejší teologie a hierarchie, zákoníci a velekněží. Je to až nepochopitelné, že znají odpověď na místo narození Mesiáše; ukazují pohanům cestu; ale oni sami z toho nevyvodil žádné důsledky. Zůstávají buď lhostejní, nebo nepřátelský vůči Božímu příslibu, který se v Betlémě uskutečnil…
A co chtějí říct tyto kontrasty nám a dnešnímu světu? - Totéž, co za dob Ježíše, Mudrců, Heroda a Židů. Mohli bychom to v duchu evangelia říci: že jedni VĚDÍ, co by měli dělat ale NEDĚLAJÍ; a druzí HLEDAJÍ a NACHÁZEJÍ…
Nedopusťme, abychom my světu nabídli kontrast mezi naší vírou a našim životem…