Velký pátek

Velký pátek A, Kujavy, 14.4.2017 

Utrpení našeho Pána, Božího Syna, je velké tajemství, před nímž musíme zmlknout. V meditaci Ježíšovy bolesti v nás vyvstávají otázky, zvláště ta: Proč k tomu muselo dojít? Musel Ježíš přijmout všechno to ponížení (nadávky, plivání, bití); všechnu tu bolest obsaženou v ortelu smrti ukřižováním? Odpověď nám dává sám náš Pán: "To je má krev smlouvy, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů." - Jsme dnes Bohem vyzváni, abychom se pozorně podívali na kříž: náš Pán, který pro nás podstoupil pokoření, výsměch, bití - nesestoupil z kříže, aby zachránil sám sebe; ale zůstal k němu přibitý, aby zachránil nás všechny. Věrný Bohu, věrný lásce k lidem, přijal tu nejhlubší opuštěnost, zaviněnou našimi hříchy, aby nás osvobodil a dovolil nám zakusit radost z obnoveného společenství s Bohem... 

Dej, Pane, ať se v tvém kříži učíme vidět tvou všemohoucnost, která nás miluje tak silně, že sdílí naše utrpení a z lásky k nám se dává přibít na kříž. Uč nás, co znamená milovat - jak nás miluješ ty, abychom dokázali i my vstoupit do tohoto tajemství a dokázali se z lásky vydávat pro tebe a pro naše bližní; aby skrze tvé zmrtvýchvstání se naše radost naplnila; radost z plného vítězství nad nesvorností, hříchem a smrtí...