týden po 2. neděli po Narození

  • čtvrtek po 2. neděli po narození, Kujavy 8.1.2015, 1 Jn 4,7-10
Jako můžeme poznávat Boha? Ano, z Bible, od jiných, z vlastní zkušenosti nebo rozumem,… a dnes apoštol Jan ještě říká, že i ze vzájemné lásky, „protože láska je z Boha“…
 
  • pátek po 2. neděli po narození, H.Životice 9.1.2015, 1 Jn 4,11-18
Jako můžeme poznávat Boha? Ano, z Bible, od jiných, z vlastní zkušenosti nebo rozumem,… a dnes apoštol Jan ještě říká, že i ze vzájemné lásky, protože „když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás“…
 
  • sobota po 2. neděli po narození, Pustějov 10.1.2015, 1 Jn 4,19-5,4
Jako můžeme poznávat Boha? Ano, z Bible, od jiných, z vlastní zkušenosti nebo rozumem,… a dnes apoštol Jan ještě říká, že i ze vzájemné lásky, protože „kdo nemiluje jiného, kterého vidí; nemůže milovat Boha, kterého nevidí“…