sv.Štěpán

sv. Štěpán, Kujavye, 26.12.2016 

Skutky apoštolů nás informují o smrti prvomučedníka Štěpána. Byl plný darů Ducha Svatého, kazatelské moudrosti a evangelijní síly, s níž zvěstoval radostnou zvěst. - Závěrečná část odvážného Štěpánova vystoupení před staršími a představenými lidu spolu se zprávou o jeho umučení je nádherným příkladem biblické katecheze. V závěru najdeme Štěpánovo vyznání víry v Ježíše… Štěpánovo svědectví není nic jiného než sám Kristův život, který pokračuje v životě církve skrze otevřenost Duchu Svatému, kázání a věrnosti evangeliu… - Je nutné, abychom se i my, jak sv. Štěpán, otevřeli Duchu Svatému. Jen tak můžeme být Kristovými svědky i v dnešní době, a pak i my uvidíme „otevřené nebe“…