Popeleční středa

popeleční středa
Pustějov, Kujavy, Hl.Životice 18.2.2015
 
Dnes slavnostně vstupujeme do postní doby. Jaká je její náplň a proč vlastně je? – Abychom ji lépe pochopili, podívejme se na konec – tedy Velikonoce, protože na ní je postní doba přípravou. Ty jsou ústředními svátky liturgického roku. Ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista spočívá jádro celého křesťanství, protože skrze Krista jsme znovu přijati za Boží děti… 
Abychom mohli s užitkem slavit Velikonoce, potřebujeme se na ně připravit. V čem se tedy může tato příprava postní dobou uskutečňovat?
Odřeknutím si postem toho, co nás zdržuje a poutá, se uvolňujeme pro Boha. 
Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem. 
Větší pozorností vůči Božímu slovu vnikáme hlouběji do tajemství Božího jednání s lidmi. 
Hlubší a plnější modlitbou se sbližujeme s Bohem, naším Otcem. 
Rozjímáním Kristova utrpení (například v křížové cestě) se snažíme nejen vidět velikost Boží lásky, ale také pochopit, že cesta spásy vede přes kříž. 
Pokáním, které vrcholí ve svátosti smíření, uskutečňujeme svůj obrat k Bohu; rozcházíme se s hříchem; nastupujeme cestu nápravy; vracíme se do křestního stavu Božích dětí… 
 
Postní doba je tedy proto, abychom otevřeli svá srdce a dali prostor Bohu, konat v nás své velké činy… Bůh nás denně zahrnuje svými dary, láskou, i odpuštěním…; proto adekvátní odpovědí člověka je živá víra; neutichající láska k Bohu i lidem; a nezhasínající naděje…