7. velikonoční neděle

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ B
Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 17.5.2015, Sk 1,15-26 Ž 103 1Jn 4,11-16 Jn 17,11-19
V evangeliu jsme slyšeli Ježíšovu modlitbu za nás a za svět. Svět, ve kterém žijeme, není a nebude ideální, to dobře víme. Ježíš za nás prosí Otce, aby nás chránil od zlého. Ale nevyvádí nás ze zlého světa! Neradí nám, abychom tento svět zatratili. Sám to ostatně, jak víme, neudělal. Chodil po tomto světě, žil v tomto světě, trpěl pro tento svět - a to všechno proto, abychom my nemuseli natrvalo zůstat jen v tomto nedokonalém, námi poškozeném světě, ale abychom mohli dospět k Otci. Nejde tedy o to, že bychom snad mohli nebo měli tento svět opustit. Jde o to, abychom od tohoto světa nečekali to, co nám dát nemůže: plnost dobra, plnost lásky, plnost síly k dobrému životu a věčnou blaženost... Kdybychom toto čekali, tak bychom se prostě mýlili. Tento svět sice je Božím dílem, ale Božím dílem, které v mnohém pokazil lidský hřích. Svět je pole, na které nás Bůh poslal hospodařit. Je to stavba, na které máme pracovat podle Božích plánů. Je to něco, zač máme také odpovědnost. Dívat se na svět svrchu, jen jím pohrdat a nijak se o něj nestarat, je stejně nekřesťanské jako uctívat svět jako božstvo. Jsou to dvě krajnosti, které je třeba vyloučit. Křesťan je pozván k tomu, aby byl uprostřed světa Božím člověkem, zprostředkovatelem čisté lásky… – Ježíš tady viditelně již není, ale svět i dále potřebuje jeho žehnající ruce, jeho úsměv, jeho hlas, jeho slovo! - Věděl, že těch 33 let, co měl jako člověk na světě k dispozici, zdaleka nestačí na všechno, co je třeba udělat, aby se pomohlo všem lidem všech časů a národností, všem různým potřebám všech lidí. A on chtěl pomáhat opravdu všem lidem, on všechny miluje stejnou láskou. - Po svém nanebevstoupení Pán Ježíš potřebuje tebe, nás všechny, abychom pokračovali v tom, co on na světě započal. Pán nás potřebuje, abychom dělali divy jeho lásky. Pán Ježíš potřebuje nás všechny, abychom dělali svět lidštějším, abychom svým rozumem a prací svých rukou do něj vnášeli Boží království. Proč? Protože našemu Pánu na nás a na našem světě záleží. Naše země je místo, kde se buduje naše nebe. Provždy jsme spojeni s naším světem, není jiný, do kterého bychom utekli - proto se snažme jej zušlechtit v sobě i kolem sebe. Vždyť náš Pán Ježíš je tu i s námi, i nám je ochoten pomáhat, i naší dobré práci žehná, aby se dařila a přinášela užitek… Toto poslání můžeme v síle Ducha Svatého naplňovat. Ježíš to od nás chce, a on sám nám to také umožňuje. I když nemůžeme ovlivnit celý vesmír, můžeme aspoň ten malý kousek kolem nás. Posvěťme ho tedy dobrem, láskou a odpuštěním…