7. týden

úterý po 6. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 14.2.2017, 1M 6,5-10 

Starozákonní voda potopy, která má za cíl vytvoření „nové společnosti“, je novozákonní symbolikou křtu: tedy poražení zla, ale i spásy člověka... 

 

středa po 6. neděli v mezidobí, Pustějov, 15.2.2017, 1M 8,6-22 

Číslo „40“ je v Bibli dobou velkých změn. Tak i po potopě se Noe stává „novým člověkem“ a symbolem toho, že Bůh člověka neopouští...