6. velikonoční týden

úterý po 6. neděli velikonoční, Kujavy, Hl.Životice, 23.5.2017, Sk 16,22-34 

Pavel kvůli víře v Boha a lidské zlobě se dostal do vězení, z kterého nyní je zázračně vysvobozen. To posloužilo jako katecheze ke křtu rodiny žalářníka.... 

 

Nanebevstoupení Páně, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 25.5.2017 Sk 1,1-11 Ž 47 Ef 1,17-23 Mt 28,16-20 

Ježíš odešel k Otci a zase přijde na konci časů. Nenechává své učedníky jen čekat na svůj druhý příchod. Zůstává přítomen ve své církvi a skrze ni ve světě a pro svět... I když odešel, je zde! Od svého odchodu k Otci je nám blíže, než mohl být předtím. Je v našem středu skrze svého Ducha. Jeho přítomnost je zakusitelná pro každého z nás, kteří v něj věříme, kteří jej milujeme... A od té chvíle, kdy Ježíšovo lidství bylo přijato do Boží slávy, je také pro nás otevřena cesta: cesta k nebi, tedy k trvalému a plnému společenství s Bohem. On skutečně odešel, aby nám připravil místo u Otce; aby nás nenechal jen tak bloudit dějinami, ale aby dal našemu životu plné vyústění ve věčnosti. Neodcizil se nám, ale převedl nás už teď do království svého Otce, do Boží blízkosti...

 

sobota po 6. neděli velikonoční, Pustějov, 27.5.2017, Sk 18,23-28 

Apollos - značí „hořící v duchu“, prokazoval svými schopnostmi obdrženými od Boha, že Ježíš je Mesiáš...