5. týden

úterý po 5. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 7.2.2017, 1M 1,20-2,4 

Dokonalost stvoření, kterého vrcholem je člověk, nás učí vděčnosti Bohu. Naplněním celého stvoření je život věčný s Bohem... 

 

středa po 5. neděli v mezidobí, Pustějov, 8.2.2017, 1M 2,4-17 

Člověk je korunou tvorstva, ale svrchovaným vládcem stvoření je pouze Bůh - člověk má moc jen propůjčenou... 

 

čtvrtek po 5. neděli v mezidobí, Kujavy, 9.2.2017, 1M 2,18-25 JK nám zjevil Boha jako společenství tří osob. Ani člověk jako vrchol Božího stvoření není utvořen jako samotář, ale jako ten, kdo chce milovat a být milován...

 

pátek po 5. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 10.2.2017, 1M 3,1-8 

Ačkoli první čtení konstatuje schéma pokušení a pádu (dábel představuje Boha jako nepřítele poznání a svobody), také se dá postřehnout i návod jak se bránit: tedy do středu své lásky a pozornosti postavit ne sebe, ale Boha... 

 

sobota po 5. neděli v mezidobí, Pustějov, 11.2.2017, 1M 3,9-24 

Po prvotním hříchu Bůh spravedlivě soudí všechny aktéry (hada, muže i ženu), ale také ve své lásce dává i naději do budoucna na záchranu ve svém Synu...