5. postní týden

úterý po 5. postní, Kujavy,Hl.Životice 4.4.2017, 4M 21,4-9 

Bůh si čtyřicet let na poušti vychovával svůj lid. Skutečnost záchrany nebyla výsledkem nějakého kouzelného triku, ale skrze lítost a přímluvu Mojžíše... 

 

středa po 5. neděli postní, Pustějov, 5.4.2017, Dan 3,14-95 

Dalo by se říct, že společnou myšlenkou BS je „pravda osvobozuje“. Díky své víře a důvěře v Boha byli tři služebníci uchránění ohně a Nabuchonodosor uvěřil v pravost jejího Boha... 

 

čtvrtek po 5. postní neděli, Kujavy, 6.4.2017, 1M 17,3-9 

Bůh je věrný. A tak jako v případě Abraháma i nám nabízí svoji lásku i odměnu, jen vyžaduje zachování smlouvy...

 

pátek po 5. neděli postní, Hl.Životice, 7.4.2017, Jer 20,10-13 

Z Jeremiášových nářků nemluví nenávist - jen vnitřní bolest, ale i přesvědčení proroka, že Bůh je na jeho straně, a proto zaznívá i vděčný chvalozpěv... 

 

sobota po 5. neděli, Pustějov, 8.4.2017, Jn 11,4-56 

Poslední neděli jsme uvažovali o vzkříšení Lazara. Teď vidíme, co následovalo bezprostředně: jako odpověď farizeů je rozhodnuto o Ježíšově smrti...