5. postní neděle

5. postní neděle B
Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 22.3.2015
 
(4.tématická o Eucharistii)
Jako předposlední téma v cyklu budeme dnes uvažovat o: „EUCHARISTII A EVANGELIZACI“.
 
Eucharistie je zdroj jednoty a síly života církve. Zde je skryta posila pro fungující farní společenství. To může ve své vnitřní stabilitě i otevřenosti vůči Bohu přijmout jeho výzvu k hlásání evangelia. Zájem a ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň faktorem zobrazujícím úroveň víry křesťanů. Kdo žije v úzkém - svátostném - kontaktu s Kristem, sjednocuje se i s jeho vůlí. A tou je šíření Božího království… 
Když Ježíš nasytil obrovský zástup lidí, pak řekl: „Hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli“ (J 6,22-29) - Existuje totiž hlad fyzický, který musí být stále znova sycen a nikdy není nasycen definitivně. Je to přirozené, je to znamení zdraví (protože nemocný chuť k jídlu nemá). Pak je hlad smyslů - vnímat své okolí a sytit se zvuky, tvary, barvami, vůní..., bez nich bychom zakrněli. Pak je hlad našeho rozumu, kdy nám nestačí vnímání, ale chceme všemu přijít na kloub, pochopit, jak vše funguje, co z čeho vychází a k čemu směřuje, jaká je součinnost dějů atd. Ani to nebude nikdy zcela dovršeno stále chceme vědět víc a realita nás neustále přesahuje. A nakonec je to hlad srdce - ducha – tedy hlad po odpovědi na otázku po smyslu všeho... - Žijeme v civilizaci, která je fyzicky tak zajištěna, až je až nespokojená. Vzdělání rozumu může získat prakticky každý podle schopností; jen hlad duchovní si mnohý nepřipouští... A zde je úloha křesťanů, kteří našli lásku a pravdu - pokrm, který se naplňuje v eucharistii - Ježíš je chléb života (viz J 6). Je tu příležitost ke svědectví. Je třeba přivést lidi k tomu, aby si uvědomili, že jde o víc... Nebát se jít i za těmi, kteří se tváří nasyceně; to však neznamená, že jsou už syti, ale oni si svůj duchovní hlad ani neuvědomují... 
Závěr každé mše svaté v latině zní: „Ite missa est“ – co významově znamená: Jděte, toto (eucharistické) shromáždění je rozpuštěno ... a nyní to, co jste zde získali, zvěstujte a předávejte dál… - Eucharistie je vyjádřením základní pravdy o Kristově vztahu k člověku, o smyslu našeho života. Lidé dnes hledají zázemí, přijetí, domov, hledají trvalý vztah - skutečnou, bezpodmínečnou lásku… Eucharistie je největším projevem Kristovy obětující a vydávající se lásky a bude trvalou inspirací a základním prostředkem evangelizace…