4. velikonoční týden

úterý po 4. neděli velikonoční, Kujavy, H.životice, 28.4.2015, Sk 11,19-26 
Smrtí sv.Štěpána se sice začalo pronásledování křesťanů, ale na druhé straně napomohlo šíření víry i na dalších územích. Tak se Antiochia stává místem, kde prvníkrát nazvali věřící křesťany.
 
středa po 4. neděli velikonoční, Pustějov, 29.4..2015, Sk 12,24-13,5
Bůh si vybral Pavla a Barnabáše pro šíření víry. Každý z nás má svůj důležitý úkol, který má plnit pod vedením DS…
 
čtvrtek po 4. neděli velikonoční, Kujavy, 30.4.2015, Sk 13,13-25
Pavlovo kázání je postaveno na připomenutí starozákonních dějin, aby  posluchači pochopili, že Kristus je slíbený Mesiáš a uvěřili v něho…
 
pátek po 4. neděli velikonoční, H.Životice, 1.5.2015, Sk 13,26-33
Pavel se obrací ke všem „z Abrahámova rodu“ a zvěstuje ukřižovaného a vzkříšeného Krista, který se stal spasitelem všech…
 
sobota po 4. neděli velikonoční, Pustějov, 2.5.2015, Sk 13,44-52
Boží slovo je pro všechny, každý se v něm můžeme najít, jen je potřeba být otevřený a nechat ho proniknout do svého života…