34. týden v mezidobí

úterý po 34. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 28.11.2017, Dan 2,31-45 

Úryvek prorockého snu o soše je i přes útisk stálým poselstvím o naději v lepší budoucnost, protože všechny pozemské království zaniknou, jen Boží království je věčné... 

 

středa po 34. neděli v mezidobí, Pustějov, 29.11.2017, Dan 5,1-28 

V prvním čtení jsme slyšeli: „na váze jsi byl zvážen a shledán lehkým“ - na každého z nás čeká Boží soud, kéž bychom žili správně a neplatily by o nás podobná slova.... 

 

čtvrtek po 34. neděli v mezidobí, Kujavy, 30.11.2017, Dan 6,12-28 

I věrnost jednoho, jako v případě Daniela, může změnit osudy mnohých, protože Bůh je mocný a milosrdný... 

 

pátek po 34. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 1.12.2017, Dan 7,2-14 

Apokaliptická Danielova vize zachytává Boží spravedlnost a jeho vítězství. Později se Ježíš také ztotožňuje se „Synem člověka“, protože on má kralovat nade vším... 

 

sobota po 34. neděli v mezidobí , Pustějov, 2.12.2017, Dan 7,15-27 

Po případném pronásledování přijde ten, který zvítězil a v jeho rukou jsou osudy každého z nás; a jeho království pokoje nebude mít konce...