31. týden

středa po 31. neděli v mezidobí, Pustějov, 4.11.2015, Řím 13,8-10        
    Podle Pavla je „dluh“ lásky oživovacím principem celého společenství a jen láska nám pomáhá dodržovat přikázání a tak dělat svět šťastnějším...

čtvrtek po 31. neděli v mezidobí , Kujavy, 5.11.2015, Řím 14,7-12        
    Celý náš život patří Pánovi, ale jsme i odpovědní s láskou a úctou jeden za druhého....

pátek po 31. neděli v mezidobí, Hl.Životice 6.11.2015, Řím 15,14-21        
    Pavel je právem nazýván „apoštol národů“ ale každý pokřtěný by také měl být „misionářem“ ve své rodině či okolí...

sobota po 31. neděli v mezidobí, Pustějov, 7.11.2015, Řím 16,3-27        
    Pavel v závěru svého listu Římanům posílá obšírné a upřímné pozdravy, ale chvála za vše dobré patří především Bohu...