3. týden

úterý po 3. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 23.1.2017, Žid 10,1-10 

Bůh nás miluje a proto ve své lásce nás skrze Ježíšovu oběť na kříži vykoupil a daroval nám spásu odpuštěním hříchů...

 

středa po 3. neděli v mezidobí (obrácení sv.Pavla), Pustějov, 25.1.2017, Žid 10,11-18 

Ježíš je náš velekněz, který nám svojí smrtí daroval spásu; a ne jen to, ale i každý vyznaný hřích je již smazán a odpuštěn... 

 

čtvrtek po 3. neděli v mezidobí, Kujavy, 26.1.2017, Žid 10,19-25 

Ti, kteří hledají Boží tvář a chtějí žít s ním ve společenství, mají mít zájem jeden o druhého, pobízet se k lásce a dobrým skutkům... 

 

pátek po 3. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 27.1.2017, Žid 10,32-39 

Izraelský národ se často ohlížel do minulosti, aby si připomínal Boží činy. Také křesťan může čerpat sílu k věrnosti ze své zkušenosti a tradice církve... 

 

sobota po 3. neděli v mezidobí, Pustějov, 28.1.2017, Žid 11,1-19 

Autor listu Židům se zamýšlí nad vírou a ukazuje několik příkladů ze SZ. Pokud se jejich očekávání naplnili v Kristu, i naše očekávání věčné blaženosti se naplní...