3. adventní týden

úterý po 3. adventní neděle, Kujavy, H.Životice, 13.12.2016, Sof 3,2-13 

Jenom pokorný člověk se může obrátit a napravit. Takovým píše i prorok Sofoniáš, aby jim dal naději, že Bůh se jich znova ujme... 

 

středa po 3. adventní neděle, Pustějov, 14.12.2016, Iz 45,6-25 

Bůh, který chce všechny lidi spasit, přes proroka Izaiáše hovoří, že je stvořitel; že tvoří světlo i tmu; jeho milost zkrápí zemi... 

 

čtvrtek po 3. adventní neděle, Kujavy, 15.12.2016, Iz 54,1-10 

Boží příslib záchrany z babylonského zajetí je přirovnán manželské lásce, že nezakolísá jeho smlouva, že jeho láska neustoupí...

 

pátek po 3. adventní neděle, H.Životice 16.12.2016, Iz 56,1-8 

Část Izraele se vrátila z babylonského zajetí a do této situace znova zaznívá Boží slovo skrze proroka Izaiáše o blížící se spáse příchodem mesiáše... 

 

sobota po 3. adventní neděle, Pustějov, 17.12.2016, 1 M 49,1-10 

Advent se již přehoupl do poslední fáze a první čtení nám předkládá Jakubovo požehnání kmenu Judovu, které se zároveň stává i proroctvím o Mesiášovi...