28. týden v mezidobí

úterý po 28. neděli v mezidobí (sv. Hedvika), Kujavy,Hl.Životice 17.10.2017, Řím 1,16-23 

Podle prvního čtení evangelium „přináší záchranu každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak i pohanům“; ale skutky milosrdenství máme, podobně jako sv. Hedvika, projevovat každému bez rozdílu... 

 

středa po 28. neděli v mezidobí, Pustějov, 18.10.2017, Řím 2,1-11 

List Římanům nás upozorňuje na to, že nemáme soudit jiné, protože sami budeme jednou souzeni a Bůh každému odplatí podle jeho skutků... 

 

čtvrtek po 28. neděli v mezidobí, Kujavy, 19.10.2017, Řím 3,21-30 

Všichni jsme hříšníky a jen z Boží milosti dostáváme ospravedlnění a to skrze víru a pro zásluhy JK... 

 

pátek po 28. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 20.10.2017, Řím 4,1-8 

Pavel rozvíjí myšlenku na Boží milosrdenství a ospravedlnění skrze víru, vždyť „Blaze těm, kterým jsou špatnosti odpuštěny a jejich hříchy jsou odpuštěny...“ 

 

sobota po 28. neděli v mezidobí, Pustějov, 21.10.2017, Řím 4,13-18 

Pavel rozvíjí myšlenku na Boží milosrdenství a ospravedlnění skrze víru. Dává za příklad Abraháma, který uvěřil i v situaci, která byla lidsky beznadějná...