27. týden

úterý po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 6.10.2015, Jon 3,1-10
Bůh trest nechce, ale používá ho jako „výchovní prostředek“ k obrácení. Pokud se však člověk obrátí, Bůh raději odpouští, než trestá…
 
středa po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 7.10.2015, Jon 4,1-11
Na příběhu Jonáše vidíme, že Bůh je mnohem více milosrdný a laskavý, než si vůbec dovedeme představit a nemáme se na něho hněvat, když on odpouští i těm, komu bychom třeba my neodpustili…
 
čtvrtek po 27. neděli v mezidobí, Kujavy, 8.10.2015, Mal 3,13-20
Úspěch v pozemském životě nemusí znamenat věčnou blaženost. Nemáme se proto ohlížet na jiné a třeba jim závidět, ale máme se usilovat o dobro, které bude korunováno věčnou spásou…
 
pátek po 27. neděli v mezidobí, Hl.Životice 9.10.2015, Joel 1,13-2,2
Nemusíme fyzicky prožívat nějakou tragédii (těch je neustále dost), ale slova proroka Joel burcují i nás k pokání a obrácení, abychom v modlitbě očekávali „Hospodinův den“…
 
sobota po 27. neděli v mezidobí, Pustějov, 10.10.2015, Joel 4,12-21
Joelova slova naznačují, že pokud se lid obrátí a změní své jednání, Bůh ho zahrne svým požehnáním a hojností…