25. týden

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy, Hl.Životice 22.9.2015, Ezd 6,7-20
Bůh je věrný, nezapomněl na svůj lid. To se projevilo blahosklonností perských králů Kýra a Dária asi 500 let před narozením Krista, kteří umožnili obnovit chrám a vrátit se do vlasti…
 
středa po 25. neděli v mezidobí, Pustějov, 23.9.2015, Ezd 9,5-9
Ezdráš se modlí za odpuštění hříchů svého lidu, ale zároveň jeho modlitba je plná naděje na lepší budoucnost… 
 
čtvrtek po 25. neděli v mezidobí, Kujavy, 24.9.2015, Ag 1,1-8
Ageusove výtky jsou proti sobeckosti lidu. Chrám však má být symbolem jednoty společenství a z toho plynoucího Božího požehnání…
 
pátek po 25. neděli v mezidobí, Hl.Životice 25.9.2015, Ag 1,15-2,9
Lid se vrátil ze zajetí a znovu buduje chrám. Potýká se z nedostatkem peněz a jinými těžkostmi, ale Bůh lid ujišťuje, že i ze skromné stavby bude nadále žehnat svému lidu…