25. týden v mezidobí

úterý po 25. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 26.9.2017, Lk 8,19-21 

Do Ježíšovy nové učednické rodiny nepatří každý posluchač, ale jen ten, kdo ním hlásané Boží slovo také plní a jedná podle něj... 

 

sv. Václav, Kujavy, 28.9.2017, 

Žádný křesťan nežije sám pro sebe. Bůh nás stvořil dle svého obrazu ke společenství a Ježíš přišel a tuto identitu člověka obnovil a prohloubil - vytvořil pro člověka společenství církev... - Duchovní dějiny našeho národa jsou výrazem společenství církve, přítomné v našem národě i v naší kultuře. Naši světci tvoří s námi toto společenství české církve. Sv. Václav zaujímá v našich duchovních dějinách zvláštní místo: v jeho osobě panovníka bylo křesťanství od začátku úzce, nerozlučitelně spojeno se životem národa. Prameny ukazují zvláště jeho cítění s druhými, s chudými, ohroženými, prostě lásku k člověku, který je v nouzi. Dovedl se pro ně nasadit, dovedl sloužit bez ohledu na své panovnické postavení... - Svatý kníže Václav nás provází dějinami a v různých situacích k nám hovoří různě. Jako kníže pracující na vinici a při žních nám dodnes říká, že musíme pracovat. Víme, že pracoval tak, aby plody své práce mohl jako důstojný obětní dar předložit Bohu. Pracujme jako on: soustavně a hlavně kvalitně. Nenechávejme za sebe pracovat druhé. Byl štědrý a zemi zveleboval. Dělejme to také tak. Jako kníže ve zbroji vícekrát svou zemi bránil. Mír není samozřejmost, je třeba ho hájit. Uvnitř země chránil spravedlnost a odstranil svévolné soudce. Chraňme proto náš právní řád. Především svou vlastní slušností, ale také trváním na jeho uplatňování... 

 

sobota po 25. neděli v mezidobí, Pustějov, 30.9.2017, Zach 2,5-15 

Ačkoli Zachariášovo proroctví spadá do let přibližně 520 před Kristem, v plnosti ho možno číst z pohledu Kristova vtělení, ale i nadčasově: „jásej a raduj se sionská dcero, neboť přicházím...“