24. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí B, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 13.9.2015, 
Iz 50,5-9 Ž 116 Jak 2,14-18 Mk 8,27-35
Petr dnes vyznává: "Ty jsi Mesiáš." Tedy ten, kterého čekáme. Ano, Židé čekali osvoboditele od římské nadvlády. Věděli, že přijde. Nevěděli, kdy to bude a jak se to stane, ale čekali. Učedníci ale vidí, že tento Mesiáš nemá v úmyslu vzít do ruky zbraň. Nesvolává vojsko a neplánuje použít násilí. – Dnes Ježíš říká, jak se záchrana židovského národa má uskutečnit: že Mesiáš bude mučen, zabit a třetího dne že vstane z mrtvých. Petr Ježíše miluje, váží si ho a obdivuje. Proto mu rozmlouvá řeč o smrti. - Ježíš však Petra tvrdě pokárá: "Jdi mi z očí, satane, protože nemáš na mysli věcí božské, ale lidské." Překvapuje nás tak kontrastní přístup: Především to hrozné slovo "satan" je mířeno přímo k Petrovi, který je prvním z apoštolů a je skálou církve a který dnes vyznal, že Ježíš je Mesiáš... 
Dále je to zjištění, že satan působí i tam, kde se člověk snaží vyhnout překážkám a posuzuje vše jen lidsky. Se slovem satan, ďábel, zlý duch si vybavujeme jakékoli zlo. Zde ale jde o něco na první pohled rozumného, logického, opatrného. Vždyť umět se vyhnout utrpení, volit bezpečnější cestu je přeci normální a přirozené... Na straně druhé je třeba vidět i to, že zlý duch působí i tam, kde bychom to nejméně čekali; kde vůbec nejde o hřích nápadný na první pohled, ale spíš o uhýbavý postoj, o kompromis či ústupek, o strach či zbabělost před Božími nároky… 
Každý se máme učit vypěstovat si instinkt, který nám pomůže rychle reagovat tam, kde i naše já, mnohdy rafinovaně, si dovede zdůvodnit, proč volit snadnější cesty, okliky a pohodlí před tím, co je spojeno třeba i s nějakou obětí… Výchozím podnětem k této formaci a sebevýchově je jistě pohled na kříž, snaha lépe porozumět tomu, kdo mi právě z kříže vyznává lásku až na smrt, až do krajnosti. Lásku, která si nic nezjednodušuje, nic pro sebe nežádá. Lásku, která nemůže ani nechce volit jinou cestu než právě tuto. Jak jinak lze na tuto lásku odpovědět, než horoucí, neohraničenou láskou vlastního srdce? Pane, nauč nás této odpovědi!