22. neděle v mezidobí

22. neděle v mezidobí Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 1.9.2019 

Sir 3,19-31 Ž 68 Žid 12,18-24 Lk 14,1-14 

Dalo by se říct, že dnešní Boží slovo se točí kolem myšlenky: „Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Učení o pokoře se k nám dostává v konkrétních vyobrazeních evangelijního podobenství o místech u stolu na hostině. Je důležité pochopit smysl a cíl tohoto podobenství. Na první pohled by se skutečně mohlo zdát, že se zde Ježíš snaží nastavit určitou normu slušného chování u stolu nebo lidské moudrosti, anebo přímo jemného kalkulování (vyber si poslední místo, a tak tě přesunou, abys mohl být mezi prvními!). - Celé podobenství Ježíš uzavírá slovy: „Kdo se ponižuje, bude povýšen.“ – a to je spíše myšleno v celém kontextu života člověka, tedy z pohledu věčného života... Co to však znamená ponížit se? Dnes se nám otevírá brána k novému porozumění toho, co znamená evangelijní pokora. Pokora je především otázkou skutků, rozhodnutí, konkrétních postojů, a ne způsobů smýšlení a mluvení o sobě samotném... Slovo, které využívá Nový zákon pro vyjádření aktu ponížení (řec. tapeinó), znamená doslova: tíhnout dolů, udělat se malým, snížit se. Pokora je ochota a připravenost sestoupit a snížit se k druhým, je vůlí ke službě, a to ke službě z lásky, a ne ze své vypočítavosti nebo pro nějakou výhodu či slávu, které by z toho mohly pramenit... Druhá část dnešního evangelia osvětluje tato slova, i když zjevně pojednává o něčem odlišném. Když připravuješ hostinu, říká Ježíš, nezvi bohaté, krásné a mocné, kteří se ti mohou později odvděčit, ale pozvi chudé, kteří nemají nic, co by ti mohli dát na výměnu. Zde dobře vidíme, že evangelijní pokora není ničím jiným než zvláštním projevem agapé, tedy darující se lásky. Znamená to nežít sám pro sebe, ale pro druhé, tedy nesnažit se přivést všechny ostatní k sobě samotnému (omezovat je nebo z nich dokonce dělat otroky či předměty vlastní chlouby), ale usilovat o přiblížení a přinesení sebe ke druhým... Na závěr slyšme úryvek prvního čtení: „Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi.“