21. neděle v mezidobí

21. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 27.8.2017 

Iz 22,19-22 Ž 138 Řím 11,33-36 Mt 16,13-20 

V dnešním evangeliu dělá Pán Ježíš něco, co bychom mohli označit jako průzkum veřejného mínění: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Je to zvláštní otázka. Od doby proroka Daniela (viz Dan 7,13) dostává toto spojení, Mesiášský význam. Tento termín byl asi nejméně zatížen různými falešnými představami o poslání mesiáše a zřejmě proto si ho Pán Ježíš vyvolil jako označení pro sebe... „A za koho mě pokládáte vy?“ Bylo by zcela na místě, kdyby Petr řekl: „Jsi člověk, tak jako já!“, vždyť i sám Ježíš se takto označoval... Šimon Petr však odpověděl: „Ty jsi Mesiáš (Kristus), Syn Živého Boha!“ Jak zvláštně musela znít Petrovi, jeho vlastní odpověď... - Tak, jako Petra, se Ježíš ptá i nás: „A za koho mě pokládáte vy?“ Neptá se kvůli pochybnostem o vlastním poslání. Jeho otázka je otázkou lásky, která se člověku zjevuje a touží být poznána... Petrova odpověď byla správná. A mohli bychom říct, že proto mu Ježíš svěřil i zodpovědnost „svazovat a rozvazovat“... Hledáme víru, která by rychle a spolehlivě vyřešila různé životní komplikace. Kristus však nabízí vztah, který velmi často, z lidského pohledu, komplikace způsobuje... Čím opravdověji a upřímněji se zajímám o druhého, tím více se zmenšuje mé vlastní pohodlí. I Petrova „funkce“ svazovat a rozvazovat je spíše o zodpovědnosti a nepříjemnostech, než (v uvozovkách) o „dobrém bydle“... Víra není ani vyřešením otázky, zda Bůh je, nebo není. Víra je živým vztahem, který začíná tehdy, když se přestanu jen ptát a dovolím Bohu, aby se ptal on. Tak se člověk stává učedníkem; a Mesiáš - Syn živého Boha, pro něho není jedním z dávných, velmi vzdálených myslitelů či poučkou ze zažloutlého katechismu po babičce, nýbrž živou bytostí, kterou oslovuje „Ty“... Do hlubin Boží štědrosti, moudrosti a poznání, jak jsme to dnes slyšeli v druhém čtení (viz Řím 11,33) se však nedá vloupat jako do zrezivělé pokladničky. Toto bohatství zjevuje sám nebeský Otec těm, kteří dovolí jeho Synovi, aby jim kladl otázky (ano, i ty nepříjemné a bolestivé), a kteří se nebojí na ně hledat odpověď... I tehdy, když riskují, že se ještě spálí, než skutečně pochopí, jakým Mesiášem je Ježíš Kristus (viz Mt 16,21-27 – o tom bude evangelium následující neděle), a budou ho chtít následovat i na kříž...