2. týden

  • úterý po 2. neděli v mezidobí, Kujavy,Hl.Životice 17.1.2017, Žid 6,10-20 

Abrahám je příkladem naděje. I my máme ve svých těžkostech Bohu důvěřovat a vydržet v lásce k Bohu i bližnímu... 

  • středa po 2. neděli v mezidobí, Pustějov, 18.1.2017, Žid 7,1-17 

Ježíš svojí božskou mocí uzdravuje. Je milosrdným veleknězem podle řádu Melchizedechova... 

  • čtvrtek po 2. neděli v mezidobí, Kujavy, 19.1.2017, Žid 7,25-8,6 

Ježíš je skutečný velekněz; je milosrdný. V Eucharistii se zpřítomňuje jeho oběť za hříchy světa, čímž nám otevírá bránu k Bohu... 

  • pátek po 2. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 20.1.2017, Žid 8,6-13 

Ježíš ruší smlouvu SZ a svojí poslušností a láskou až na smrt dává člověku nový život... 

  • sobota po 2. neděli v mezidobí, Pustějov, 21.1.2017, Žid 9,2-14 SZ 

oběti byly něco vnějšího, ale tím, že Ježíš svojí poslušností a láskou až na smrt se obětoval, tedy jeho oběť je vnitřní, nám smyl hříchy a otevřel nebe...