2. postní týden

úterý po 2. postní, Kujavy,Hl.Životice 3.3.2015, Iz 1,10-20
Začátek knihy proroka Izaiáše je jako úvod do celé knihy, neboť posláním proroka je burcovat lid a vést ho k obrácení, to pak vede ke spravedlivosti a milosrdenství…
 
středa po 2. postní, Pustějov, 4.3.2015, Jer 18,18-20
Známé úsloví „za dobrotu na žebrotu“, tedy za poukázané dobro se někdo odplácí zlem, postihlo i proroka Jeremiáše, ačkoli hlásal jen to, co mu Bůh nařídil….
 
čtvrtek po 2. postní, Kujavy, 5.3.2015, Jer 17,5-10
Jeremiáš přirovnává člověka, který se spoléhá jen na sebe, že je jako jalovec v poušti; kým ten, kdo svoji důvěru skládá v Bohu, je jako svěží strom u vody…
 
pátek po 2. postní, Hl. Životice, 6.3..2015, 1 M 37,3-28
Na prvním čtení vidíme, jak může majetek a upřednostňování jednoho před druhým vést k konfliktům; ale na straně druhé i toto Bůh dokáže použít pro záchranu… 
 
sobota po 2. postní, Pustějov, 7.3.2015, Mich 7,14-20
Závěr knihy proroka Micheáše je jako modlitba podobná žalmům, která dokazuje Boží slitování a milosrdenství, aby člověk měl sílu jít dál…