2. neděle

2. neděle v mezidobí,  Hl.Životice, Pustějov, Kujavy 18.1.2015
1 Sam 3,3-19   Ž 40   1 Kor 6,13-20   Jn 1,35-42
Pokud mě určitý člověk upoutá, tak zcela přirozeně se začínám zajímat o to, abych ho poznal. Tak to funguje v obyčejném přátelství, ale i ve výlučném přátelství muže a ženy. Druhý mě fascinuje, přitahuje mou pozornost, a proto "ho hledám", toužím poznat jeho život... 
Takhle jednoduše lidsky to probíhalo u mladého Samuela i v životě prvních učedníků... Všimněme si, že tito učedníci se nespokojili jen s povrchním a počátečním poznáním. Přestože znali Krista ze svědectví Jana Křtitele: "Beránek Boží", přestože ho následovali, chtěli ještě víc. Chtěli navázat důvěrnější vztah s tímto tajemným člověkem, a proto chtěli zůstat u něj. Evangelium nám také ukazuje, že první učedníci nepoznali Krista jen z vlastní zkušenosti, ale i ze "svědectví" druhého člověka. Obojí je třeba - slovo zkušenějšího (toho, kdo už Krista poznal), ale i vlastní zkušenost… Je jasné, že ani první, ani druhé se nedá přivolat mávnutím kouzelného proutku. Obojí je skutečným darem. Ale na nás je, abychom hledali člověka, který nás povede ke Kristu (z dnešního božího slova: Eli, Pavel i Jan Křtitel a pro Petra to byl zase Ondřej a Jan) – tedy nějaký duchovního průvodce; pak je potřeba hledat i osobní setkání s Kristem. A paradoxně, když máme nejdříve osobní zkušenost, často potřebujeme ještě i "Jana Křtitele", který nám řekne: "Hle, tady je Kristus, on kráčí právě kolem tebe."… 
„Pane, kde bydlíš?“ Přeji to Janovi i Ondřejovi, že je Ježíš pozval k sobě. Šli, viděli a zůstali u něho. Byla to zajistě silná zkušenost, vždyť i po mnoha letech Jan vzpomíná, že „byly 4 hodiny odpoledne“. - U nás je to jiné. My žádný hlas neslyšíme ani nic nevidíme. Jenom věříme. Jenom ... 
Kde jsi Pane? ptám se. Jak bych Tě rád navštívil! Kde je tvůj domov? Kde bydlíš? "Pojďte a uvidíte." - Bydlím v tom bratru, v té sestře, které potkáváš na ulici, v autobuse, v práci a hlavně doma u nejbližších… 
  Pane, kde bydlíš? "Pojďte a uvidíte..." řekl Ježíš dnešního dne mně i tobě. Někdy bývá silně opuštěný. Někdy ho míjíme, jindy o něm nevíme... - Bl. Matka Tereza říká: „Aby láska byla pravá, nemusí být mimořádná. Je zapotřebí, abychom ji stále hledali a milovali jiné neúnavně.“