19. týden v mezidobí

Nanebevzeti PM, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 15.8.2017 

O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie si můžeme říci, že na rozdíl od toho pozemského dění se zde stalo v jediné vteřině, v jediném okamžiku to dvojí: Zemřela, ale hned byla s tělem i duší vzata do nebe. Tak to věřila celá církev od samého začátku, tak o tom psali svatí Otcové a tak to vyhlásil v roce 1950 Svatý otec Pius XII. Maria, protože je v nebi a chce nám i dále pomáhat; tak jako kdysi volala: "Synu, nemají vína!" Teď volá: "Nemají síly, nemají odvahy, radosti..." Tak za nás jistě prosí i dnes, jako prosila tehdy za chudé svatebčany v Káně. A my jej chceme poděkovat. Nejlepším poděkováním však bude, že ji budeme následovat v plnění Boží vůle... Maria se dočkala nebe v jediném okamžiku; my se dočkáme také. Ano, dočkáme se, až se s ní setkáme ve slávě nebeské; dočkáme se, protože díky jejímu Synu tam budeme moci už vstoupit...

 

čtvrtek po 19. neděli v mezidobí, Kujavy, 17.8.2017, Joz 3,7-17 

Pod Jozuovým vedením se obnovuje zázrak přechodu přes moře. V centru dění není však Jozue, ale archa smlouvy. I v našich zkouškách jde Bůh před námi... 

 

pátek po 19. neděli v mezidobí, Hl.Životice, 18.8.2017, Joz 24,1-13 

Jozue staví před oči lidu celé dějiny spásy, od Abraháma až po vstup do zaslíbené země. Historie se tak stává jistou a nadějí i do budoucna... 

 

sobota po 19. neděli v mezidobí, Pustějov, 19.8.2017, Joz 24, 14-29 

Bůh nám, jako největší dar, daroval svobodu. Smlouva v Sichemu není vnějším, ale zásadním, svobodným a vnitřním rozhodnutím, jít s Hospo-dinem...