13. neděle

13. neděle v mezidobí (sv.Petra a Pavla), Pustějov, Kujavy, Bílov 29.6.2014
2 Krl 4,8-16    Ž 89    Řím 6,3-11    Mt 10,37-42

Svátek svatých apoštolů Petra a Pavla je milá vzpomínka na velké svědky Ježíše Krista; i slavné vyznání:  "věřím v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou církev"… - Petr představuje sloup tradiční (tedy křesťany ze židovství); a Pavel zas sloup církve postavené na křesťanech z pohanství. Proto se dnešní svátek může nazývat i svátkem "katolicity" (obecnosti). Katolicita nevyjadřuje pouze horizontální rozměr (shromáždění mnoha osob v jednotě); ale vyjadřuje také vertikální rozměr (tedy: abychom vytvářeli jednotu mezi sebou, musíme mít pohled upřený k Bohu). Katolicita znamená všeobecnost, mnohost, která se stane jednotou; avšak jednotou v mnohotvárnosti.
Církev je apoštolská, protože vyznává víru apoštolů a snaží se ji žít. Je zároveň apoštolská i kvůli postupnosti, která se nese dějinami od apoštolů až k nám.
Evangelium 13. neděle hovoří o náročnosti následovat Krista… Pavel píše Římanům: „My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše; …. Jestliže jsme s Kristem umřeli, spolu s ním budeme také i žít.“
Prosme Pána, aby se pravda tohoto slova hluboce vtiskla do našeho srdce a proměnila náš život, na život s Kristem postaveným na apoštolských základech víry a vedla k jednotě….