13. neděle v mezidobí A

13. neděle v mezidobí A, Hl.Životice, Pustějov, Kujavy, 2.7.2017 

2 Krl 4,8-16 Ž 89 Řím 6,3-11 Mt 10,37-42 

„Kdo miluje matku nebo otce více než mě, není mě hoden.“ - Pro dnešního člověka není tak neslýchané postavit se proti rodičům a "hájit si vlastní názor", avšak slova z evangelia vyzněla jinak v tehdejší židovské společnosti, která víc než ta naše ctila vztah a poslušnost vůči rodičům... - Následování Pána Ježíše, to je životní úkol. Jinak následuje dítě; jinak dospívající; jinak dospělí a jinak nemocní anebo pokročilého věku... Každému to jde tak, jak je schopen důvěřovat v pomoc Boží a v Boží milosrdenství.... - To dnešní evangelijní trojnásobné „není mě hoden“ je jako hranice, která pevně a neúprosně vymezuje množinu těch, kteří nejsou hodni Ježíše a jeho lásky, neboť milují víc někoho jiného, resp. něco jiné, než jeho. Pokud však přečteme celé evangelium, žádné opačné vymezení; žádnou definici těch, kteří by byli hodni Ježíše a zasluhovali si jeho lásku a milosrdenství, nikde nenajdeme... - Kromě toho přezkoumáme-li zodpovědně své životní postoje, zda opravdu vždy milujeme Krista víc než všechno ostatní; a zda opravdu důsledně a každý den bereme svůj kříž na cestě za ním, asi sotva můžeme spokojeně prohlásit, že jsme ho opravdu hodni... Zdá se tedy, že množina těch, kteří nejsou Krista hodni, musí nutně praskat ve švech, zatímco množina těch, kteří ho jsou hodni, naprosto jistě zeje prázdnotou. Ježíš však nezůstává u toho, že by pouze poukázal na skutečnost, že ho nikdo z lidí není hoden. To by byla zoufalá situace, z níž není východiska. Naopak, Ježíš předkládá její řešení. To je obsaženo v jeho následujících slovech: „Kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne ho...“ Kdo přijímá, dostane... kdo dává a ujímá se druhých, nepřijde o svou odměnu... Řešení tedy nespočívá v tom, že začneme horečně „sbírat body“, které by prokázaly naši hodnost. Logika Božího království je zcela opačná. Pouze ten, kdo dokáže ztratit zaměřenost na svůj výkon a na odměnu; ten, kdo dává, místo toho, aby jen shromaždoval a sbíral; kdo se ujímá druhých, místo toho, aby zachraňoval sebe; ten, kdo ztratí svůj život a otevře své srdce, aby ho životem obdařil sám nebeský Otec - nejenže dostane odměnu spravedlivého, ale sám Spravedlivý bude jeho odměnou (srov. Mt 5,1-11).... Není tedy žádný skutečný život bez Krista. Následovat Krista bezesporu něco stojí: nezapomeňme však, že „vydanost Kristu“ neznamená jen "výdaje", ale i "příjmy". A Kristus nám za to nestojí...